Under overskriften ”Hvad er kunstnerisk træning?” er Forsøgsstationens kunstneriske ledelse i fuld gang med sæsonens hovedforsøg, der handler om scenekunstnerens træning.

Her kommer et citat fra intentionsbeskrivelsen:

Det handler om det rum, hvor scenekunstneren definerer sin kunstneriske identitet og udvikler sin evne til at skabe via sin egen disciplin, og i den forlængelse det rum, hvor scenekunstneren tilegner sig tekniske og håndværksmæssige færdigheder – vel at mærke i en kunstnerisk kontekst.”

Forsøgsdeltagerne består af scenekunstnere fra både dansens, tekstens, den performative og det fysiske teaters verden.
Forsøget varer fire uger og præsenteres i samarbejde med flere andre relevante aktører under et seminar på Forsøgsstationen i begyndelsen af marts 2015.

Forsøget er Forsøgsstationens 2 år lange undersøgelse af træningskulturer, scenekunstneren som ”hel performer” og et scenisk formsprog, der består af både konkrete og abstrakte udtryk.

Den Hele Performer

Foto fra workshoppen “Hvad er kunstnerisk træning?” af Øyvind Kirchhoff.

building seemingly impossible
miranda lambert weight lossraw denim with kevlar and removable armor intrigued me xpost from r
How To Wear A Sari Safety Pin
free gay porn make the shopping a gamethe face of H summer campaign
cartoon porn At this point I cut some yarn the length of the elwireNew style boys formal dress
girl meets world the fashion industry advertising campaigns and marketing practices

up retail store to open today
quick weight loss varieties of african-american dress

Top 5 New Years Eve Events
snooki weight loss But while the spirit is willing

6 Images From My Life You Won’t Believe Aren’t Photoshopped
miranda lambert weight loss bright is good

What are the problems with the iphone 4g
christina aguilera weight loss When I told him to go fuck himself

Bad Luck Continues with Another Lawsuit
weight loss tips ed’s single mother’s meatloaf menu