Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Hovedforsøg: The Voice of the Audience

The Voice of the audience er et forsøgsprojekt, der sætter fokus på publikums lydelige identitet i teatret, inspireret af Vsevolod Meyerholds lydstudier af publikum og udviklet af professionelle teaterfolk og musikere i samarbejde med 50 beboere fra bydelen Vesterbro i København.

Gennem et halvt år vil en blandet gruppe borgere bestående af pensionister, skolebørn, forældre, socialt udsatte, folk med anden etnisk baggrund end dansk og studerende udvikle og indøve et lydligt værk i 3 akter sammen med en dirigent, som udelukkende baseres på publikums lyde/handlinger i teatret (f.eks. hviske, snorke, grine, synge, være stille, rejse sig og gå, knitre med slikpose, råbe, sukke, klappe etc. etc.)

Projektet er en del af et større europæisk kunstnerisk og socialt projekt i 20 europæiske byer med titlen ”Caravan Next. Feed the Future. Art Moving Cities” med Odin teatret fra Holstebro som initiativtager. Det handler om at vi alle gennem kunstneriske aktiviteter skaber møder mellem vidt forskellige grupper af mennesker som bor i lokalområdet og at disse aktiviteter giver os fællesskabsfølelse, samhørighed og identitet.

Foto: Øyvind Kirchhoff

Foto: Øyvind Kirchhoff

Det færdige lyd-værk, en anderledes og underfundig koncert, præsenteres over 4 dage under teaterfestivalen CPH STAGE både inde og ude i byrummet opstillet foran et publikum ligeledes på 50 personer.

Her møder publikum publikum. Her får publikum en stemme og får samtidig endelig muligheden for at høre sig selv. Her tager vi temperaturen på publikums-identiteten på Vesterbro lige nu og giver samtidig muligheden for at sprænge gængse rammer for såkaldt korrekt opførsel i teatret.

Prøveforløbet starter i februar 2017 og koncerten foregår den 1.-4.- juni 2017.

Kontaktpersoner og forsøgsledere: Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff