Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Shakespeare SøndagsLab 18/19

Speak the speech I pray you ….kom og få hul på Hamlet!

Denne sæson arbejder vi os igennem Hamlets syv monologer.

Idéen er, at vi i hver Shakespeare Søndags Lab session tager hul på en monolog sammen og at dette måske kan inspirere og opmuntre dig til at arbejde videre med den på egen hånd eller sammen med nogle af de andre Shakespeare Lab deltagere.

Og hvem ved, måske kan vi runde sæsonen af med en Hamlet Happening, hvor du og ordene får chancen for et møde med publikum.

Shakespeare søndags Lab er en praktisk stemme-tekst session, hvor du kommer på gulvet med Shakespeare.

Gennem en række øvelser åbner vi åndedræt og stemme op for derefter at lade os guide af teksten.

Hvad får vi forærende af acting clues? Hvordan hjælper Shakespeare os med at finde ind til kernen af situationen, karakteren og hvad der er på spil?

I forrige sæsons Shakespeare Lab forsøg blev det tydeligt, at det er værd at tage afsæt i den originale engelske tekst; så det vil vi altid gøre fra nu af – for derefter at fortsætte arbejdet med samme tekst i Niels Brunses danske oversættelse.

Stemme/tekstarbejdet er inspireret af Berry, Rodenburg og Houseman i kombination med Fitzmaurice Voicework og med elementer fra Nadine George teknikken.

Tekster

Vi tager monologerne i rækkefølge, men lægger i september ud med Hamlets tale til skuespillerne: Speak the speech – Sig nu replikken (Act 3, scene 2)

Og derefter er det:

Okt: O that this too too solid flesh –  Åh, gid dog mit alt, alt for faste kød ( Act 1, scene 2)
Nov: O all you host of Heaven!  – Åh Himlens englehær! (act 1, scene 5)
Dec: Ay, so, God b’wi’ye! – Sådan, farvel med jer. Jeg er alene. (Act 2, scene 2)
Jan: To be, or not to be; that is the question – At være eller ikke (act 3, scene 1)
Feb: Tis now the very witching time of night – Nu er det selve nattens  (Act 3, scene 2)
Mar: Now might I do it pat now he is praying – Nu ku jeg gøre det (Act 3, scene 3)
April: How all occasions do inform against me – Hvor alle hændelser dog (act 4, scene 4)

I maj og junis Lab session kan du arbejde med den eller de Hamlet monologer, du har lyst til.

Praktisk info

Det månedlige Shakespeare SøndagsLab træningstilbud er for alle scenekunstnere, som er sultne efter at arbejde med Shakespeares tekst.

Shakespeare SøndagsLab foregår følgende datoer kl. 10:30-13:00 i anden halvdel af sæson 18/19:

6. januar 2019
3. februar 2019
3. marts 2019
7. april 2019
5. maj 2019
2. juni 2019

Gratis for Forsøgsstationsmedlemmer.

Alle andre: 100 kr. per session.

Tilmelding senest dagen før – rikkeliljenberg@gmail.com / 31464010

NB: Se gerne teksten i gennem og slå ord op du ikke kender, men du skal ikke have lært teksten for at kunne deltage i en Shakespeare Søndags Lab session.

Hvis dansk ikke er dit første sprog, så er du velkommen til at medbringe en oversættelse af månedens monolog i det sprog, du føler dig bedst hjemme i.

Rikke Liljenberg er skuespilleruddannet fra Bristol Old Vic Theatre School i England og har også en MA i Voice Studies fra Central i London. Hun er fast gæst på mange gymnasier med sine ‘Shakespeare – the actor’s approach’ workshops.