Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

LOGO OG PRESSEFOTOS

logo
Forsøgsstationens logo
lottefaarup
Kunstnerisk leder Lotte Faarup

Oyvindkirchhoff
Kunstnerisk leder Øyvind Kirchhoff

PRESSEOMTALE

September 2015: Omtale af undervisning i mime- og maskearbejde ved Øyvind Kirchhoff i Børneteateravisen

2014: Kronik i dagbladet Information: “Forbrugsteater” af Lotte Faarup Kunstnerisk leder af Forsøgsstationen

Det Postomdelte nr 52, Foreningen af Danske Sceneinstrukltører

Børneteateravisen: ‘Besat af en drøm’ af Carsten Jensen

Rå Hvidbog, Foreningen af Uafhængige Scenekunstnere

Det Postomdelte nr. 49, Foreningen af Danske Sceneinstruktører

Priser

2014: Forsøgsstationen modtager Springprisen 2014

Springprisen 2014 tildeles en person, et projekt, et teater eller en institution, som juryen mener er et forbillede for innovation og fornyelse af dansk børneteater.

Jury Springprisen 2014:
Biba Schwon, Anne Middelboe Christensen, Kirsten Dahl, Sara Topsøe-Jensen, Henrik Køhler

2012: Forsøgsstationen modtog Danske Teaterjournalisters Initiativpris

Journalist og anmelder på Dagbladet Information, Anne Middelboe Christensen begrundede valget således:

Årets modtager af Danske Teaterjournalisters Initiativpris er en slags ’institutionel Pippi’. Det er et hus båret af initiativ og vanvid. Et laboratorium for kroppe og tanker. En forskningsanstalt for stemmer og idéer. Et observatorium for instruktører – og et udforskningsrum for performere. Et sted, hvor man forsøger noget ‘man IKKE ved, hvad er’ “.

Initiativprisen uddeles en gang om året af Foreningen Danske Teaterjournalister. Initiativprisen har sit navn fra ønsket om at belønne personers eller gruppers usædvanlige, fremadrettede initiativer på teaterområdet. Prisen blev indstiftet i 1981 af Teatermedarbejderforeningen. Initiativprisen består af æren plus 15.000 kr.

FAKTA OM FORSØGSSTATIONEN

Praksisbaseret forskning, udvikling og træning
Forsøgsstationen har til opgave at fremme forskning, udvikling og træning indenfor professionel scenekunst i Danmark.

Åbent værksted for professionelle scenekunstnere
Forsøgsstationen er et åbent værksted for alle professionelle scenekunstnere og tilbyder kontinuerlige træningsforløb og workshops, udvikling af praksisbasede forskningsprojekter, samt foredrag og debataftener.

Årets hovedforsøg på Forsøgsstationen
Forsøgsstationens hovedforsøg “Kunstnerisk træning” i 14/15 har fokus på træningskulturer inden for scenekunst.

Medlemmer og forsøg
Forsøgsstationen har et stort antal medlemmer og faciliteter en række forsøg med scenekunstnere indenfor en bred vifte af udtryk.

Workshops
Forsøgsstationen huser i indeværende sæson en række workshops, blandt andet med den britiske stemmelærer Nadine George.

Bor i ‘Boulevarden’ grundlagt i 2009 

Forsøgsstationen har til huse i den gamle biograf  ‘Boulevarden’ fra 1920’erne på Sønder Boulevard, Vesterbro. Huset rummer tre sale, foyerområde, køkken og kontorer.

Grundlagt i 2009
Forsøgsstationen blev grundlagt i 2009. På baggrund af en række laboratorieprojekter initieret af det daværende statsensemble for børneteater Corona La Balance gik en række scenekunstnere sammen om at rejse midlerne til realisationen af Forsøgsstationen.

Støttet af Statens Kunstfond
Forsøgsstationen modtager driftsstøtte fra Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond