Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Dramatikerens værksted

”Dramatikerens værksted”
– Et kig ind i dramatikerens arbejdsrum.

Mandag den 14. marts 2016 kl. 12.00-17.00

Hvilke metoder gør dramatikeren brug af?

”Dramatikerens værksted” er et dagsseminar, hvor dramatikerne Thomas Markmann, Joan Rang Christensen, Astrid Saalbach og Tomas Lagermand Lundme gør rede for deres arbejdsmetoder, belyst af eksempler fra egne værker.
Her vil de fortælle om deres erfaringer fra arbejdet med konkrete værker herunder plot, historie, karakterarbejde, replikarbejde eller andet.

Der vil være en gruppe skuespillere til stede på seminaret, der viser en række eksempler fra dramatikernes værker. Det er følgende skuespillere: Angelina Watson, Neel Rønholt, Claus Bue og Christopher Læssø.

Dagsprogrammet for det kommende seminar ser sådan ud:

Kl. 12.00 – 12.15 Velkommen
12.15 – 13. 00 Præsentation af metode, uddrag af værker, spørgsmål og kommentarer ved Thomas Markmann
13.00 – 13. 45 Præsentation af metode, uddrag af værker, spørgsmål og kommentarer ved Joan Rang Christensen
13.45 – 14.15 Pause
14.15 – 15.00 Præsentation af metode, uddrag af værker, spørgsmål og kommentarer ved Astrid Saalbach
15.00 -15. 45 Præsentation af metode, uddrag af værker, spørgsmål og kommentarer ved Tomas Lagermand Lundme
15.45- 16.45 Afsluttende readings
16.45- 17.00 Afrunding og kommentarer

Der vil være en cold reading af følgende af de deltagende dramatikeres værker:

Thomas Markmann
”Beton” (2015)
”Små forstyrrelser” (2015)

Joan Rang Christensen
”69 – en rockteaterkoncert” (2008)
”Den hvide mand” (2011)

Astrid Saalbach
”Morgen og aften” (1993)
”Verdens ende” (2003)

Tomas Lagermand Lundme
”Fiaskomonologerne” (2014)
”Rindal” (2013)

Dagsseminaret finder sted på Forsøgsstationen. Det er et samarbejde mellem Forsøgsstationen og Dramafronten.

Det er støttet af Danske Dramatikeres Forbund og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Dagsseminaret modereres af dramatiker Gritt Uldall-Jessen (Forsøgsstationen) og dramatiker Rhea Leman (Dramafronten).

Der er ikke flere ledige billetter til seminaret.

Arrangementet vil blive dokumenteret på video og efterfølgende blive lagt ud på Foresøgsstationens YouTube-kanal.