FORSØG SÆSON 10/11

“Yoga og tilstedeværelse” v. Line Loklindt Christensen
Forsøget tager udgangspunkt i yoga og mindfullness, og formidlingen af disse, så de kan anvendes som mental forberedelse før eller under en sceneoptræden. Sprog og udtryk udvikles over de ti gange forsøget finder sted.

 

“Kommunikationens koreografi” v. Ellen Kilsgaard
En undersøgelse i hvad der sker, når man på en gang ”lytter” og ”svarer” gennem bevægelse. Denne input/output synergi kommer til udtryk i responsbevægelsen, hvor den der responderer har lukkede øjne. Forsøget arbejdede med den intuitive bevægelse ud fra modtagerens kommunikation.

 

“Human Gallery” v. Tora Balslev
En undersøgelse i brugen af imagework og hvordan man kan bringe dans og et skulptur-galleri sammen i en installation.

 

“Projekt K” v. Tea Rønne og Ditte Laumann
Forsøgets formål er at undersøge en klovn i identitetskrise. ”Dobbeltgænger-motivet”, hvor begge performere spiller samme rolle undersøges. Gennem dette kan forskellige sider af den samme karakter udforskes nonverbalt og komisk. Herunder undersøges det hvilke virkemidler, der formidler identitetsforvirring bedst.

 

“Sitespecific på og omkring Forsøgsstationen” v. Asterions Hus

 

“Årsagsjonglering” v. Samuel Gustavsson
En udvikling af en arbejdsmetode til at oversætte ”jongleringstænkemåde” til koreografi og ”koreografitænkemåde” til jonglering. Det undersøges om disse kan kombineres, således at dans opleves som jonglering, jonglering som dans og objektinstallationer som jongleringskoreografi.

 

“Crying Together Now – House of Kittens” v. Adriano Wilfert Jensen
En søgen efter en dans, der kan åbne op for alle de mange ting, man ikke ved. En videreudvikling af en metode, der arbejder med, at performeren konstant stiller spørgsmålstegn, til hvad han/hun er i gang med.

 

“Antimusik” v. Det Olske Orkester
En observation af, hvad der sker, når man seriøst dyrker noget, man ikke kan.

 

“Ta’ et tema” v. Teater Patrasket
Et eksperiment i at lege med temaer som afsæt for kreative processer. En undersøgelse og diskussion af tema som afsæt for teatrets kreative proces, gennem spørgsmålene: Hvad er et godt tema? Hvornår og under hvilke forudsætninger fungerer temaet som inspirationsafsæt?
Hvilke samspil opstår mellem tema og form?

 

“Ikke sproglig kommunikation og sprog” v. Ellen Kilsgaard
En undersøgelse gennem arbejdet med improviseret dans og samtaler, hvor der stilles opgaver, der skærber den ikke-sproglige kontakt og lukker sproget ind, og gennem legen i bevægelsernes impulser.

 

“D.Y.R.” v. Jens Bäckvall
En undersøgelse af intention og emotionelt udtryk i fysisk improvisation og den menings- og følelsesskabende effekt af forskelligartet musik på den samme fysiske frase.

 

“Artaud vol. 2” v. Kristian Husted

 

“Koreografi og design” v. Julie Forchhammer og Ingrid Tranum
Koreografisk- og designforskningsprojekt i danserens og kostumets indbyrdes relation.

tekst