“JEG VÅGNEDE TIL LYDEN AF DRYPPENDE VAND”

Performer, Naja Lee Jensen, performer, Emelie Trossö, og scenograf, Hanna Reidmar, står for et forsøg ”Jeg vågnede til lyden af dryppende vand” i marts 2015 på Forsøgsstationen.

Medlem af Forsøgsstationens bestyrelse, Gerd Schottländer, er koblet på som dramaturg på forsøget.

Holdet skriver om forsøget:
”Vi vil undersøge, med en non-verbal og intuitionsbåren arbejdsmetode, om det er muligt at skabe en søvnparalyse i et fysisk rum gennem brugen af kunstneriske virkemidler. Søvnparalyse er en tilstand af dobbeltbevidsthed, som kan opstå i overgangen mellem det at være vågen og det at være sovende. I tilstanden er kroppen paralyseret (sovende), mens bevidstheden er vågen og oplever virkelighedstro hændelser, som udspiller sig i de fysiske omgivelser, som den søvnparalyserede befinder sig i. På grund af visuelle, auditive og kropslige hallucinationer, er oplevelsen af hændelserne lige så realistisk for den søvnparalyserede, som oplevelsen af de fysiske omgivelser. Således føler mange i vågen tilstand, at de, i søvnparalysen, har oplevet en ny virkelighed. Hvad det vil sige at skabe en søvnparalyse i et fysisk rum gennem brugen af kunstneriske virkemidler og hvorvidt, det er muligt at gøre det, står uklart. Det er det, vi vil bruge forsøget hos forsøgsstationen til at udforske.”

Fotos fra forsøget ”Jeg vågnede til lyden af dryppende vand”