FYSISK TRÆNING

Den kunstneriske ledelse af Forsøgsstationen, Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff står for et hovedforsøg i den indeværende sæson 14/15 ”Fysisk træning”, hvor de stiller spørgsmålet:

Hvad skal der til for at give performerens fysiske træning en kunstnerisk dimension?

Spørgsmålet har været udgangspunktet for tre ugers forsøgsarbejde på Forsøgsstationen i august/september ’14. De vil forsøge at besvare spørgsmålet i en rapport. De organiserer yderligere en række tiltag i denne sæson for at belyse emnet, og hvor de får mulighed for at dele deres viden om forsøgets refleksioner og konklusioner.

De skriver:

”Her kommer et første lille indblik fra rapporten, om hvilken retning vores undersøgelse tager:

For at indkredse vores forsøgsspørgsmål: Hvad skal der til for at give performerens fysiske træning en kunstnerisk dimension? må vi starte med at forstå i hvilken sammenhæng vi taler om træning.

I bogen ”The Floating Islands” fra 1979 svarer Eugenio Barba på spørgsmålet om forholdet mellem træning, prøve og forestilling: ”Training is not the same as rehearsal, because rehearsal is linked to the result, whereas training is not.”

Barba og Odin Teatret forstår fra starten træning, som en hel og uafhængig størrelse, der handler om evnen til at arbejde og ikke om at lære et særligt fag eller en bestemt rolle.

Modsat det, bliver træning i mange traditionelle teatermæssige sammenhænge ofte opfattet, netop som noget der skal forbedre vores evner, så vi kan yde mere og nå et særligt mål. På den baggrund måles træning i kvantitet og ikke i kvalitet, sådan som Odin Teatret forstår det.

Her får vi behov for forsøgsvis, at inddele disse to opfattelser af træning i henholdsvis: Træning og øvelse/prøve og knytte dem med flere synonymer, for yderligere at forstå deres karakter og deres indbyrdes forhold:

Træning: Personlig motivation til at arbejde, opbygning af kunstnerisk identitet, tilstand, kvalitet.

Øvelse/prøve: Teknik, færdighedslære, artisteri, målbarhed, fokus på resultat.

Denne opdeling inspirerer os til at følge to spor i vores forsøg:

Et, der undersøger hvad Odin teatrets grundopfattelse af træning er betinget af, i forhold til performerens indstilling, gruppens indstilling, den fysiske ramme træningen bliver udført i samt eksempler på typer af træning, der egner sig til dette arbejde.

Og et, der modsat Barbas anskuelse, forsøger at integrere førstnævnte træningsværdier (specielt i forhold til personlig motivation og kvalitativ tilstand) i indlæringen af fysiske tekniske øvelser.”

Fysisk træning