EARTH YEAR

Dramatiker og iscenesætter Kristian Husted står sammen med den burkinske skuespiller, dramatiker og instruktør, Kiswindsida Thierry Hervé Oueda for forsøget, EARTH YEAR.

I forsøget arbejdes der med følgende spørgsmål: “Ligger der en bestemt opfattelse af tid i det europæiske drama, en kronologisk tidsopfattelse, som underbygger og afspejler de økonomiske forestillinger om vækst, fremskridt, udvikling?”

Thierry Oueda skriver følgende om en workshop, han står for, der indgår i forsøget: “Historier, gåder og ordsprog i Maogakulturen (mossikulturen), et samfund baseret på udelukkende mundtlige traditioner. Mundtlighed: hvordan tilegne sig og føre den videre? Hvordan bliver man en historiefortæller af sin egen tid? Sammen skal vi skifte kontinent, og hvad historierne angår, vil I se, at de er meget anderledes end jeres. Vi skal først og fremmest undersøge, hvad det vil sige at tilhøre et samfund, som er baseret på en udelukkende mundtlig tradition. Hvad vil det sige, at de eneste kommunikationsværktøjer, man har, er den levende tale og imitation?

 

 

Jeg vil forsøge at vise jer, med eksempler fra de historier jeg selv har indsamlet, hvordan den mundtlige fortælling muliggør en progressiv udvikling af mentale strukturer via de informationer, som tilskuer-lytteren modtager igennem den levende tale.
Efter en grundig indføring i historiefortællingens tradition og teknik skal vi sammen lave forskellige lege med gåder, verbale dyster og simple iscenesættelser, som giver et praktisk indblik i historiefortællerens arbejde.”