Rapport Shape of the Audience

Vores rapport om forsøget Shape of the Audience er nu færdig og der var release med suppe og snak d.25/3 – ’22. På billedet ses de to dansere og koreografer Antoinette Helbing og Katrien van der Velden, der ledede forsøget sammen med en gruppe frivillige.

Forsøget var det tredje i rækken af grundforskningsprojektet Publikum i en kunstnerisk kontekst. Forsøget satte fokus på publikums bevægelsesmønstre, både som fælles organisme og som enkeltindivider, ud fra observationer af publikums sociale og fysiske færden i og omkring teaterrummene i vores kultur. Forsøget blev præsenteret i juni 2021 under CPH Stage.