Stemmeworkshop d.7.-8.maj 2022 kl.10-16 på Forsøgsstationen

Vi tilbyder endnu engang stemmeworkshop med Angelina Kirchhoff for alle der har lyst til at arbejde i dybden med deres stemme. Workshoppen handler om at finde sin stemme ved at arbejde med åndedrættet, kroppen og stemmen og ordet.

Om workshoppen

Nadine George ‘s stemmearbejde handler om at finde sin stemmes potentiale. Den er egentligt udviklet til skuespillere men i mit arbejde med metoden er det blevet tydeligt, at det handler om de almenmenneskelige forhold. At finde sin stemme, tage sin plads, fokusere sin energi og kunne rette sin energi, stemme og fokus for at kunne udtrykke det man vil.

Ofte er ens stemme meget større og har langt flere farver og styrke end man tror. Det kan være oplevelser i barndommen, ungdommen eller voksenlivet der gør, at vi har gjort os selv mindre. Stemmetræningen handler om at udforske sin stemme og dens potentiale og dermed også ens eget potentiale. Redskaberne er enkle og du kan tage dem med dig.

En dag vil bestå af

Arbejde med åndedrættet to og to, guidet af mig. Derefter arbejde med gang i rum og fokusering af blikket og af åndedrættet. Opvarmning af stemmerne sammen. Pause. Derefter arbejde med stemmerne individuelt. I slutningen af dagen arbejde med tekst. I den sidste del af arbejdet indgår alle de tidligere elementer. Åndedrættet, fokusset, stemmen og et arbejde med at gøre sig selv større.

Pris: 1500 kr.
Tidspunkt: kl.10-16 d. 7. & 8. maj 2022.
Tilmelding: personligt på Forsøgsstationen eller på mail: pr@forsoegsstationen@gmail.com
Der er max plads til 8 deltagere og der gælder først-til-mølle-princippet. Deadline for tilmelding og betaling er senest 25. april. Du er først sikret en plads, når vi har modtaget din betaling og indbetalingen skal ske på Forsøgsstationens kontonr: 8075 1193410

 

Om Angelina

Angelina Kirchhoff er uddannet skuespiller.

Jeg har siden 2003 undervist på teaterskoler, skuespillerelever, professionelle kunstnere, arkitekter fra BIG, givet workshop for døve og har igennem de sidste 12 år undervist på Forsøgsstationen i Kbh. Et sted til at udvikle og undersøge for professionelle udøvende kunstnere. Og så spiller jeg selvfølgelig teater.

Jeg mødte Nadine og metoden for mere end 20 år siden i en workshop. Det fik mine øjne op for hvor meget jeg gik og gemte på. Og at jeg havde en meget større stemme og en meget større rækkevidde end jeg anede, som jeg kunne bruge, både på scenen og i mit møde med andre mennesker.

Udgangspunktet for Nadines undervisning er, at du skal føle dig tryg i det rum, hvor vi arbejder sammen. Vi kan ikke synge galt. For det handler ikke om sang, men om at åbne op for din stemme, så der bliver plads til alt det, den og du rummer, så du kan tage ejerskab til det og lidt efter lidt implementere den viden du får om dig selv i din hverdag. Derfor arbejder vi med tekst i slutningen af dagen for konkret at se, hvad der sker når vi virkelig lukker op for stemmen og samtidig fokuserer energien og retter den udad.