Den 4. – 6. oktober 2019 kommer INSTITUT FÖR SCENKONST (S) på besøg på Forsøgsstationen med workshoppen “The Being of Doing” ved MAGDALENA PIETRUSKA og ROGER ROLIN. Der er stadig pladser – der er et begrænset antal gratis pladser for medlemmer – og ellers koster det 1.700 DKK at deltage. Bemærk at ansøgning om deltagelse skal rettes til institutetforscenkonst@hotmail.com.

Det er en 3-dages workshop i skuespilkunst med fokus på skuespillerens dramaturgi og det bevidst-spontane. Vi glæder os til at dele deres arbejde med interesserede scenekunstnere.

Læs mere om deres workshop, pris og tilmeldingsdetaljer her.

Foto: Markus Hofmann – fra Imagine performance 2011