NYHEDSBREV JUNI 2019
Værksted for Professionel Scenekunst

Læs fuld version her.

Nyhedsbrevet indeholder:

1. Breaking news!
1. Fest
2. Vores nye medarbejder er fundet
2. Siden sidst
1. Ærespris til Jesper la Cour
2. Sæsonforsøget “Hvad er et forsøg?” er LIVE
3. CPH STAGE 2019
4. Platform
3. Kommende aktiviteter
1. Nadine George Summer Intensive
2. Workshop med Institutet för Scenkonst (S)
3. Nyt sæsonforsøg
4. Aktuelle medlemsforsøg
1. Nayika, the heroine
5. Særligt for medlemmer
1. Arbejdsdag 25/6
2. Sommerlukning
3. Træning ny sæson

Tadaaaaaa!
Fejring af vores 10 års fødselsdag
Vi var simpelthen nødt til at lave et foto-shoot i forbindelse med annoncering af dato for fejringen af Forsøgsstationens 10 års fødselsdag! Ja, det er korrekt; vi runder et vigtigt hjørne i år og vi vil gerne allerede nu bede jer sætte kryds i kalenderen lørdag den 7. december hvor der bliver fest! Programmet er ikke på plads endnu men det er datoen – og vi håber at I vil hjælpe os med at fejre denne særlige mærkedag. Mere herom når vi kommer tættere på.

Vores nye medarbejder er fundet!
(klik på foto for at se video hvor hun fortæller om sine opgaver)
https://youtu.be/Y5mQzUPNY3U
Foto: Rikke Jeppesen Rod
Tag godt imod Rikke Giselsson som fra den 1. august varetager stilling som administrator på Forsøgsstationen. Dorte Burmester Wium går på barsel ved feriens begyndelse og indtil hun er tilbage fra barsel vil det være Rikke x 2 der varetager de forskellige opgaver på kontoret. Rikke Giselsson vil være at fange på vores hovednummer 38793828 og mail@forsoegsstationen.dk.

Husk at både kontor og resten af huset er lukket i HELE JULI MÅNED. Medlemmer har dog adgang til bookingsystemet så de kan begynde at booke tider i august over sommeren, hvis de har fået fornyet deres medlemskab senest tirsdag den 26. juni – til arbejdsdagen (læs mere herom nederst i nyhedsbrevet).

Siden sidst

Jesper la Cour får ærespris
I forbindelse med den årlige Wordsfestival (https://www.wordsfestival.dk/) i Helsingør fik Jesper la Cour (Det Fortællende Teater, STORY PLAY) festivalens ærespris “for en livslang indsats for de gode fortællinger” (citat fra motivation).

Jesper er desuden medlem af Forsøgsstationens bestyrelse, hvor vi også har glæde af god sparring fra lektor Annelis Kuhlmann (AU) og festivalchef Morten Krogh (CPH STAGE).

Sæsonforsøg prøves af ude i verden
Som annonceret i pressemeddelelse (link (https://www.forsoegsstationen.dk/2019/05/21/forsoeg-arbejdsdemonstration-ord-praksis/) ) har sæsonforsøget “Hvad er et forsøg? En arbejdsdemonstration i ord og praksis” været ‘ude i verden’ i de seneste måneder. Vi ønsker med denne arbejdsdemonstration at:

“…synliggøre de ’usynlige’ men essentielle elementer ved at skabe professionel scenekunst. Professionel scenekunst er en akkumulation af investeret tid, træning og vedholdende kunstnerisk forsøgsarbejde. Vi har med dette for øje skabt denne arbejdsdemonstration med afsæt i et flerårigt forsøgsprojekt med samme titel. Det er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltningen af begge til et nyt scenisk udtryk. Forsøget er inspireret af teaterteoretiker Edward Gordon Craigs tanker og ideer om den ”ideelle” skuespiller, übermarionetten, fri af tråde forover, fri af psykologi og realisme og inspireret af marionetteatrets poesi og symbolske univers.” (citat pressemeddelelse)

Konceptet bag ”Skuespilleren og Übermarionetten” blev præsenteret i forbindelse med seminar i marts på Aalborg Universitet organiseret med professor mso Falk Heinrich, Research Laboratory for Art and Technology, AAU og lektor Annelis Kuhlmann, Dramaturgi, AU. Studerende fra begge institutioner deltog desuden i workshop baseret på arbejdsdemonstrationen og diskuterede kunstnerisk forskning. Derudover har en større gruppe amerikanske studerende fra DIS Study Abroad In Scandinavia (https://disabroad.org/copenhagen/) oplevet arbejdsdemonstrationen til arrangement om kreative tilgange afholdt på Forsøgsstationen i april måned. Den fulde arbejdsdemonstration har været vist til konferencen”On the notion of practice” (https://www.dansehallerne.dk/forestilling/on-the-notion-of-practice/) ledet af Dansehallerne d. 9.-10. maj, som foregik her på Forsøgsstationen for en mindre inviteret gruppe af scenekunstnere samt under CPH STAGE hvor det var annonceret ud til et bredt publikum som et gratis event u
nder festivalen. Til efteråret kommer forsøgsrapporten ud hvor vi vil fortælle mere om erfaringerne fra tilblivelse og i mødet med publikum.

Der er desuden produceret en kort film i samarbejde med Helle Lyshøj (https://hellelyshoj.com/) . Den beskriver hvordan forsøget er blevet til og hvad visionen er med dette formidlingsarbejde. Filmen kan ses via link (https://vimeo.com/315081324) eller ved at klikke på foto nedenfor.

CPH STAGE 2019

Vi var igen i år med i video teaser for festivalen – se den her (https://www.facebook.com/watch/?v=367079263907909) . Vanen tro havde vi planlagt at holde Åbent hus og glædede os til at byde venner, kolleger, naboer og nye bekendtskaber velkomne i den gamle biograf. Vi var dog nødt til at aflyse store dele af programmet pga dødsfald i undertegnedes nære familie.

Fredag kunne vi dog åbne dørene for de der kom forbi, og vi lavede mere eller mindre ‘håndholdt’ film- og rundvisning til de fremmødte. Vi havde blandt andet besøg fra “Madam Blå (http://settlementet.dk/madam-bla/) ” – en gruppe af ældre som mødes og tager på udflugter sammen, organiseret af Settlementet her på Vesterbro. Andre havde set det via CPH STAGE programmet, eller var lokale, der var kommet i biografen da den hed BOULEVARDEN eller CAMERA. Nedenfor er udklip fra vores brochure om Forsøgsstationen med gamle tegninger af biografen. Læs mere om huset via link (https://www.forsoegsstationen.dk/brochure-om-forsoegsstationen/) eller klik på illustration.

Brochure om Forsøgsstationen

Det er altid hyggeligt, lærerigt og berigende at møde lokale og snakke om husets liv før og nu. Alle er nysgerrige på hvad huset ‘gemmer’ og vi er glade for at have dette format til at åbne huset, vise offentligheden hvad vi laver, og forklare hvorfor vi ikke kan være ‘åbne’ hele året rundt – fordybelse kræver arbejdsro… Meget passende havde vi jo også visning af arbejdsdemonstrationen som annonceret i CPH STAGE programmet (https://www.cphstage.dk/event/skuespilleren-og-ubermarionetten-2019-05-31-17-00/) . Udover Øyvind Kirchhoff var også Bjarne Kalhøj og Rolf Søborg Hansen på gulvet. Der kom mange vidt forskellige mennesker til visningen og der var stor spørgelyst efterfølgende.
/Rikke

Platform
Fredag den 14. juni afholdt vi den halvårlige Platform. Der var spændende projekter som kunne inspirere hinanden på kryds og tværs – og som det ofte sker, blev flere overraskede over hvad tilsyneladende meget forskelligartede scenekunstarter kunne berige hinanden.

Forsøgene der præsenterede denne gang var:
Birgitte Lundtoft: Den blå time (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/den-blaa-time/) . Koreografiske og performative oplevelsesrum ift. studie af den blå times lys, mørke og tusmørke.
Declan Whitaker: To those who wait (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/to-those-who-wait/) – koreografisk undersøgelse af komprimeret tid.
Det Olske Orkester: Skuespilleren som Shaman (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/skuespilleren-som-shaman/) – undersøgelse i transformation og nærvær.
Teater Borderline: Den største drøm (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/den-stoerste-droem/) – undersøgelse af vægtning mellem realplan og eventyrplan i dramatisk fortælling.
Simona Zanini: Nayika, the heroine (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/nayika-the-heroine/) woman in different stage of love – en undersøgelse af kvindelige karakterer i indisk dans.
Linn Sandegård: Selvet (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/selvet/) – Undersøgelse af selvet som fysisk tilstand.

Husk at det er muligt at deltage selvom man ikke selv er ‘forsøgsaktuel’ eller medlem af Forsøgsstationen. Den næste Platform bliver fredag den 13. december 2019.

Kommende aktiviteter

Nadine George Summer Intensive 2019
I år har vi fornøjelsen af at lægge hus til Nadine George Summer Intensive, som normalt afholdes i London. Vi har i forvejen privilegiet at have besøg af Nadine en gang om året til vores 6-dages workshop men har i år fået muligheden for at tilbyde rammerne for 2-ugers workshop for en international gruppe af scenekunstnere. Workshoppen er fuldt booket.
Nadine Georges teknik er en integreret del af vores DNA på Forsøgsstationen og vi tilbyder medlemmer løbende grundtræning i dette arbejde. Der er således stemmetræning hver onsdag kl 9-10:45 hvor man kan holde teknikken ved lige. Læs mere om det her (https://www.forsoegsstationen.dk/stemmetraening/) .

Sæsonforsøg 2019/20
I den kommende sæson opstarter forskningsprojekterne: “Stilhed – lyden af forventning”, “Pause – resonans i det private rum” og “Publikumserindringer – det som blev tilbage”.

Disse forskningsprojekter indeholder skabelsen af 3 små lydværker, som udvikles af komponist Peter Bruun i samarbejde med et forsøgskor og Forsøgsstationens kunstneriske ledelse. Projektet kulminerer under CPH STAGE 2020 og er understøttet både af Bikubenfonden (https://www.bikubenfonden.dk/vi-nyskaber-muligheder) og Statens Kunstfonds (https://www.kunst.dk/) musikdramatiske tværæstetiske pulje.

Alle disse projekter søger at forstå publikumsrelationer ud fra et samlet kunstnerisk og socialt motiv. Behovet for gensidighed, udveksling og respekt mellem scenekunsten og publikum er stort, for netop ikke at skulle ”opdrage” eller ”udvikle” publikum, men i stedet udvide relationen, vel at mærke stadig i en kontekst af høj kunstnerisk kvalitet.

Der kommer mere information om forsøgsprojekterne når sæson 19/20 er i gang.

Workshop med Institutet för Scenkonst (S)
Den 4. – 6. oktober 2019 kommer INSTITUT FÖR SCENKONST (S) kommer på besøg på Forsøgsstationen med workshoppen “The Doing of Being” ved MAGDALENA PIETRUSKA og ROGER ROLIN.

Det er en 3-dages workshop i skuespilkunst med fokus på skuespillerens dramaturgi og det bevidst-spontane. Vi glæder os til at dele deres arbejde med interesserede scenekunstnere.

Læs mere om deres workshop, pris og tilmeldingsdetaljer her (https://www.forsoegsstationen.dk/wp-content/uploads/2019/06/WS_BEING_OF_DOING.pdf) .

Aktuelle medlemsforsøg

Det er altid muligt at læse om igangværende eller tidligere forsøg via databasen (http://www.forsoegsstationen.dk/databasen/) eller under forsøg (http://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/) på hjemmesiden, hvor man desuden kan downloade forsøgsrapporter og læse de enkelte forsøgs intentionsrapporter – det vil sige forsøgsholdets oplæg til selve forsøget. Medlemmer kan søge om tid og sparring om forsøg – se hvordan her (http://forsoegsstationen.us8.list-manage.com/track/click?u=7e4ab507ee0681aacca9cd6c7&id=ee294188b7&e=7b9b825c44) . Det er ikke altid visninger kan nå at komme med i nyhedsbrevet, så hold øje med vores facebook side (http://forsoegsstationen.us8.list-manage1.com/track/click?u=7e4ab507ee0681aacca9cd6c7&id=3ce7a29bec&e=7b9b825c44) og hjemmesiden, hvis du er særligt interesseret i at opleve de kunstneriske forskningsprocesser helt tæt på…

Medlemsforsøg i kalenderen…

Nayika, the herione

“Nayika, the heroine (woman in different stage of love)” er en undersøgelse af kvindelige karakterer i traditionel indisk dans eksemplificeret i ‘Nayiakas’ og deres relevans i en vestlig scenekunstnerisk kontekst. Forsøget er ledet af danser og skuespiller Simona Zanini og i øvrigt medvirker danser og koreograf Divya Chandran.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/nayika-the-heroine/) .

Særligt for medlemmer

FÆLLES ARBEJDSDAG DEN 25. JUNI
————————————————————
Vi holder som sidste år en fælles arbejdsdag tirsdag den 25. juni kl. 10-16 og håber at se så mange som mulig til en dag hvor vi giver den en skalle med et projekt huset sukker efter.
Der bliver fælles frokost – Lotte laver sin hjemmelavede suppe til os – og der bliver rig lejlighed til at snakke med hinanden over arbejdet og suppen!
Tilmelding til mail@forsoegsstationen.dk / dorte@forsoegsstationen.dk

Brug Netværket!
————————————————————

Vi vil gerne opfordre til at medlemmer bruger dette unikke netværk (hvilket mange allerede gør – ikke mindst via facebook gruppen “Forsøgsstationen intern” (https://www.facebook.com/groups/944010352410912/) ) – både i form af invitationer til visninger på forsøg eller prøveforestillinger, men naturligvis også når det er tid at spille forestilling.

Træning næste sæson
————————————————————
Træningstilbuddet for næste sæson er:

** Mandag kl. 18-19:30 – Dans – basic* (Stands&Dans)
Mandag kl. 19:30-21 – Flow og teknik* (Stands&Dans)
Tirsdag kl. 20:00-21:00 – Gaga People **
Onsdag kl. 9-10:45 – Stemmetræning# (SMS dagen før)
Torsdag kl. 8:30-9:30 – Gaga People **
————————————————————
GAGA begynder allerede fra starten af august mens stemmetræningen og danseholdene først begynder til september (uge 36).

————————————————————
*) Læs mere om holdene på deres hjemmeside her (http://standsogdans.dk) . Det er gratis for medlemmer at deltage. Skriv til info@standsogdans.dk og oplyst medlems-ID ved tilmelding.

**) Gratis for medlemmer – og ikke-medlemmer kan deltage mod en betaling på 70 kr. pr. gang. Se mere om datoer her (https://www.facebook.com/groups/1448549642051388/) .

#) Tilbud udelukkende til medlemmer. Tilmelding nødvendig senest kl. 21 aftenen før på SMS til Angelina på 20150949. Klassen begynder kl. 9, så vær der i god tid.