Link til fuld version her.
Nyhedsbrevet indeholder:
1. Siden sidst
1. Aktuelt fra husets beboere:
1. Vort mismods vinter
2. Kejseren
3. Pinocchio
4. STORY PLAY
5. SALT
2. Det Frie Felt “Future Perspectives”
2. Kommende aktiviteter
1. CPH STAGE 2019
2. Nadine George Voice Work 2019
3. Aktuelle medlemsforsøg
1. Selvet
4. Særligt for medlemmer
1. Brug netværket!
2. Træning

** Siden sidst
** Husets beboere aktuelle ude i den virkelige (teater) verden!
————————————————————
VORT MISMODS VINTER
Foto: Henrik Ohsten Rasmussen.
Andreas Dawe lagde ud med at skrive og sætte stykket “Vort Mismods Vinter” op på Husets Teater med Dan Zahle i rollen som Hitler. Der var premiere den 19. januar 2019. Læs mere om stykket her (http://www.husetsteater.dk/om-husets-teater/vort-mismods-vinter/) . For de som ikke nåede at se forstillingen som spillede for næsten fulde huse tager den på turné senere på året.

PINOCCHIO
Foto: Søren Meisner
Herefter kom Pinocchio til live i nyfortolkning ved Teater Patrasket under Alex Byrnes instruktion. Der var premiere på Anemonen i januar-februar 2019. Læs om mere om forestillingen her (http://patrasket.dk/da/forestillinger/pinocchio/1231/) . Den spiller næste gang på Aprilfestivalen 2019 (https://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp) i Hjørring. Og så er der ellers turne med deres forestillinger FLYV (http://patrasket.dk/da/forestillinger/flyv/1205/) og SØNDAG (http://patrasket.dk/da/forestillinger/flyv/1205/) i resten af sæsonen.

KEJSEREN
Foto: Bjarne Stæhr
Livingstones Kabinet havde premiere den 7. februar på Teater V, på den nyskrevne musikdramatiske forestilling “Kejseren” frit efter H.C. Andersen. Læs mere om forestillingen her (http://www.livingstoneskabinet.com/images/pdf/Kejseren_Baggrundsmateriale_LivingstonesKabinet_feb2019.pdf) . De spiller igen på Den Fynske Opera i Odense til august 2019. Indtil da er der turne på RANDOM (http://www.livingstoneskabinet.com/index.php/da/forestillinger/random) .

STORY PLAY
Foto: Lee Robinson
Det Fortællende Teater har fået støtte fra Kunstfonden til at tage konceptet STORY PLAY (http://storyplay.dk) et trin videre ud i verden. Lige nu er der et pilotprojekt i gang i Lejre med Fortællinger i “blandet tid” og 4 store skoleprojekter med Ar-fortællinger. Senere kommer et større forsøgsprojekt hvor der arbejdes på kvalificering og skalering af konceptet. Kan man uddanne flere til at blive STORY PLAY-agenter?

SALT
Foto: Øyvind Kirchhoff

Det Olske Orkester havde premiere i går! – mandag den 18. marts – på Ålborg Teater med forestillingen SALT – En teaterforestilling om fattigdom og frisind. Historien i Salt er inspireret af historiske hændelser samt af Hans Kirks roman Fiskerne og er anden del af triologien ”En nations selvhad – Danmark mellem skam og selvovervurdering”. Læs mere her (https://www.detolskeorkester.dk/salt/) .

** DET FRIE FELTS FESTIVAL
————————————————————
Fotos: Rikke Jeppesen Rod
Det Frie Felts Festival 2019 (https://www.detfriefeltsfestival.dk/) afholdt seminaret “Future Perspectives” på Forsøgsstationen i lørdags – den 16. marts ´19. Programmet for dagen bestod i rundvisning samt introduktion til Forsøgsstationen ved undertegnede (kommunikationsansvarlig Rikke Jeppesen Rod), introduktion til det aktuelle open call (http://godsbanen.dk/open-call-aabne-scene-2020/) for Godsbanens Åbne Scene sæson 19/20 i Aarhus, ved den daglige ledelse, Trine Sørensen og Charlotte Aaby og sidst men ikke mindst et oplæg fra den kunstneriske ledelse af Det Frie Felts Festival, Gritt Uldall-Jessen og Erik Pold, om om årets festival og hvor de inviterede til en snak om fremtiden for Det Frie Felts Festival. Der kom mange interessante spørgsmål og ideer på banen om kuratering, fokus for festivalen, prioritering og fremtidsdrømme.

Tak for en spændende dag! På Forsøgsstationen er vi altid glade for at give plads for interessante samtaler om scenekunst, ikke mindst når det handler om at skabe gode vilkår for den frie scenekunst og dennes muligheder for at bedrive kunstnerisk grundforskning!

Hvad er Det Frie Felts Festival? – læs mere her (https://www.detfriefeltsfestival.dk/#content-panel) .
/Rikke

 

** Kommende aktiviteter

** CPH STAGE 2019
————————————————————
Fotos: Rikke Jeppesen Rod

Programmet for dette års CPH STAGE er ude og billetter til festivalen kan nu bestilles. Forsøgsstationen har igen i år ÅBENT HUS under festivalen.

Foto: Øyvind Kirchhoff
Et helt nyt format vi præsenterer under CPH STAGE er SKUESPILLEREN OG ÜBERMARIONETTEN – En arbejdsdemonstration i ord og praksis. Forsøgsstationens ambition er at synliggøre de ’usynlige’ men essentielle elementer ved at skabe professionel scenekunst, som er vigtig at formidle bredt. Professionel scenekunst er en akkumulation af investeret tid, træning og vedholdende kunstnerisk forsøgsarbejde. Vi har med dette for øje skabt denne arbejdsdemonstration med afsæt i et flerårigt forsøgsprojekt (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/hovedforsoeg-den-scenografiske-skuespiller/) med samme titel. Udover Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff deltager Bjarne Kalhøj og Rolf Søborg Hansen. Arrangementet, som er på engelsk, løber af stablen fredag den 31. maj kl. 17 – Begrænset antal pladser. Billetter er gratis gennem CPH STAGE (https://www.cphstage.dk/event/skuespilleren-og-ubermarionetten-2019-05-31-17-00/) .

Læs hele vores program på festivalen her (https://www.forsoegsstationen.dk/2019/03/01/cph-stage-2019/) .

** Nadine George workshop 2019

Fotos: Øyvind Kirchhoff
Den årlige workshop i Nadine George Voice Work med Nadine George som underviser bliver denne sæson i uge 18 – mandag den 29. april til og med lørdag den 4. maj 2019. Workshoppen henvender sig til alle scenekunstnere, uanset tidligere erfaring med dette arbejde. I år arbejdes med klassiske græske monologer fra Orestien i engelsk oversættelse.
Workshoppen er et årligt tilbagevendende tilbud til scenekunstnere, medlemmer som ikke-medlemmer. Nadine Georges teknik er en integreret del af vores DNA på Forsøgsstationen og vi tilbyder medlemmer løbende grundtræning i dette arbejde. Der er således stemmetræning hver onsdag kl 9-10:45 hvor man kan holde teknikken ved lige. Læs mere om det her (https://www.forsoegsstationen.dk/stemmetraening/) .

Man kan forhøre sig om pladser på kurset med Nadine George ved at skrive til rikke@forsoegsstationen.dk. Pris og øvrige informationer er tilgængelige her (https://www.forsoegsstationen.dk/workshop/nadine-george-workshop-2019/) .

**
Aktuelle medlemsforsøg

Det er altid muligt at læse om igangværende eller tidligere forsøg via databasen (http://www.forsoegsstationen.dk/databasen/) eller under forsøg (http://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/) på hjemmesiden, hvor man desuden kan downloade forsøgsrapporter og læse de enkelte forsøgs intentionsrapporter – det vil sige forsøgsholdets oplæg til selve forsøget. Medlemmer kan søge om tid og sparring om forsøg – se hvordan her (http://forsoegsstationen.us8.list-manage.com/track/click?u=7e4ab507ee0681aacca9cd6c7&id=ee294188b7&e=7b9b825c44) . Det er ikke altid visninger kan nå at komme med i nyhedsbrevet, så hold øje med vores facebook side (http://forsoegsstationen.us8.list-manage1.com/track/click?u=7e4ab507ee0681aacca9cd6c7&id=3ce7a29bec&e=7b9b825c44) og hjemmesiden, hvis du er særligt interesseret i at opleve de kunstneriske forskningsprocesser helt tæt på…

**
CIGAR BUMS NÆSE
————————————————————
Illustration: Nete Banke, Imperiet
Anette Asp Christensen / Wunderverk ledte i sæson 16/17 et forsøg med titlen CIGAR BUMS NÆSE (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/cigar-bums-naese/) – et musikalsk papirteater forsøg som tog livtag med den dadaistiske dramatiker Tristan Tzaras hovedværk “Gashjertet”. Wunderverk har skabt en forestilling på baggrund heraf, som præsenteres på Warehouse9 under CPH STAGE 2019 (https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/gashjertet/) – medvirkende er Daniel Norback, Birgitte Prins og Anette Asp Christensen. I forbindelse med premieren udgives Tristan Tzara’s stykke for første gang på dansk i samarbejde med Det Poetiske Bureau.

** Medlemsforsøg i kalenderen…

** Selvet
Foto: Glenn Ziqver Xavier

Forsøget “Selvet” undersøger selvet som fysisk tilstand eller udgangspunkt og hvad dette fokus gør for performer, beskuer, udtryk og bevægelseskvalitet. Forsøget foregår i april 2019 og ledes af mimer Linn Sandegård. Øvrige deltagere er performer og musiker Kirstine Lindemann, mimer og skuespiller Glenn Ziqver Xavier samt instruktør og skuespiller Louise Skaaning.
Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/selvet/) .

**
Særligt for medlemmer

** Brug netværket!
————————————————————

Vi vil gerne opfordre til at medlemmer bruger dette unikke netværk (hvilket mange allerede gør – ikke mindst via facebook gruppen “Forsøgsstationen intern” (https://www.facebook.com/groups/944010352410912/) ) – både i form af invitationer til visninger på forsøg eller prøveforestillinger, men naturligvis også når det er tid at spille forestilling.

** Træning næste måned
**
Træningstilbuddet for anden del af sæson 18/19 således ud:
(for opdateret skema se hjemmesiden / link (https://www.forsoegsstationen.dk/traening-saeson-18-19-del-2/) )
————————————————————

** Mandag kl. 18-19:30 – Dans – basic* (Stands&Dans)
Mandag kl. 19:30-21 – Flow og teknik* (Stands&Dans)
Tirsdag kl. 20:00-21:00 – Gaga People **
Onsdag kl. 9-10:45 – Stemmetræning# (SMS dagen før)
Torsdag kl. 8:30-9:30 – Gaga People **
Søndag kl. 10:30-13:00 – Shakespeare SøndagsLab § (første søndag i måneden)
————————————————————

————————————————————
*) Læs mere om holdene på deres hjemmeside her (http://standsogdans.dk) . Det er gratis for medlemmer at deltage. Skriv til info@standsogdans.dk og oplyst medlems-ID ved tilmelding.

**) BEMÆRK NYE UGEDAGE OG TIDER. Gratis for medlemmer – og ikke-medlemmer kan deltage mod en betaling på 70 kr. pr. gang. Se mere om datoer her (https://www.facebook.com/groups/1448549642051388/) .

#) Gratis for medlemmer – frem til og med den 20. marts er det Anja Owe der underviser. Tilmelding nødvendig senest kl. 21 aftenen før på SMS til Anja på 30660122. Klassen begynder kl 9 sharp, så vær der i god tid.

§) Gratis for medlemmer – og ikke-medlemmer kan deltage mod en betaling på 100 kr. pr. gang. Kontakt Rikke Liljenberg (mailto:rikkeliljenberg@gmail.com) for tilmelding.