Fuld version her.

Nyhedsbrevet indeholder:
1. Siden sidst
1. Kvalitetsseminar
2. Kommende aktiviteter
1. Platform den 14. december
2. Juleferie
3. Nyt om træninger sæson 18/19
4. Nadine George Voice Work 2019
3. Aktuelle medlemsforsøg
1. November
1. På randen af en krise
2. A land where no dragons hide
3. Gnisten i det Blå hav
4. Dans dans dans
2. December
1. Hvad er et forsøg?
2. Teach Each Other Lab
4. Særligt for medlemmer
1. Medlemskab
2. Brug netværket!
3. Julefrokost
4. Træning

Siden sidst

Kvalitetsseminar
Fotos: Øyvind Kirchhoff
Lørdag den 24. november afholdt Forsøgsstationen seminaret “Hvordan taler vi om kvalitet i teatret?” Det var en dag med både en solid historisk formidling af kontekst og vilkår for de tidlige kvalitetsudvalgs arbejde – og en åben og bred diskussion af hvor vi er på vej hen og hvordan vi forholder os til det at ‘ville kvalitet’ – hvordan, hvorfor, og for hvem…

Dokumentation
Vi har optaget oplæg og plenum diskussioner på video til internt brug, men vil snarest udsende et referat af dagens temaer og de forskellige perspektiver og ideer der blev luftet og diskuteret.

Carsten Jensen har allerede skrevet en artikel om dagen i Teateravisen som kan læses her (http://www.teateravisen.dk/hvor-blev-kvalitetsdiskussionerne-af.html) .

Vi har lavet denne side (https://www.forsoegsstationen.dk/kvalitetsseminar/) som vil indeholde links til de forskellige bidrag der kommer i debatten omkring seminarets tema. Hvis der er grupper eller personer som er blevet inspireret til at lave et indlæg til vores kulturpolitiske blog er I meget velkomne til at skrive til kommunikationsansvarlig Rikke Jeppesen Rod (mailto:rikke@forsoegsstationen.dk) .

 

Kommende aktiviteter

Platform den 14. december kl. 17-21

Fotos: lille potpourri fra sæsonens forsøg
Vi afholder den halvårlige vidensdeling blandt sæsonens afviklede forsøg fredag den 14. december kl 17-21. Det er hovedsagligt tænkt som en vidensdeling mellem de forskellige forsøgsteams, men andre der er interesserede i at blive oplyst om de seneste kunstneriske nyvindinger i forsøgssalene er meget velkomne, og kan tilmelde sig ved at skrive til Lotte Faarup inden den 10. december på mailen: lotte@forsoegsstationen.dk.

Læs mere her (https://www.forsoegsstationen.dk/2018/11/29/platform-14-december/) .

Juleferie

Foto: Rikke Jeppesen Rod. Model: Hunsi
Vi holder lukket i administrationen fra og med den 22. december 2018 og er tilbage igen mandag den 7. januar 2019.

Huset er som vanligt åben for medlemmer i hele julen, men de der bruger huset bedes have særligt fokus på at rydde op, og tømme skraldespanden når den trænger.

Træning anden del af sæson 18/19

GAGA people – NYE UGEDAGE OG TIDER
Gaga har flyttedag efter nytår. Der bliver morgentræning torsdag kl. 8:30-9:30 i stedet for tirsdag og aftenklassen flytter fra onsdag til tirsdag kl. 20-21 (også ny tid! – før var det kl. 19-20).

Nederst i nyhedsbrevet er en oversigt over alle træningstilbud i afsnittet “Særligt for medlemmer”. Man kan ligeledes se en oversigt på hjemmesiden under “Aktiviteter” (link (https://www.forsoegsstationen.dk/traening-saeson-18-19-del-2/) )

Nadine George workshop 2019

Fotos: Øyvind Kirchhoff
Den årlige workshop i Nadine George Voice Work med Nadine George som underviser bliver denne sæson i uge 18 – mandag den 29. april til og med lørdag den 4. maj 2019. Workshoppen henvender sig til alle scenekunstnere, uanset tidligere erfaring med dette arbejde.
Workshoppen er et årligt tilbagevendende tilbud til scenekunstnere, medlemmer som ikke-medlemmer. Nadine Georges teknik er en integreret del af vores DNA på Forsøgsstationen og vi tilbyder medlemmer løbende grundtræning i dette arbejde. Der er således stemmetræning med Angelina Watson hver onsdag kl 9-10:45 hvor man kan holde teknikken ved lige. Læs mere om det her (https://www.forsoegsstationen.dk/stemmetraening/) .

Man kan tilmelde sig kurset med Nadine George ved at skrive til rikke@forsoegsstationen.dk. Der er få pladser så man skal være hurtig. Pris og øvrige informationer er tilgængelige her (https://www.forsoegsstationen.dk/workshop/nadine-george-workshop-2019/) .

Aktuelle medlemsforsøg

Det er altid muligt at læse om igangværende eller tidligere forsøg via databasen (http://www.forsoegsstationen.dk/databasen/) eller under forsøg (http://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/) på hjemmesiden, hvor man desuden kan downloade forsøgsrapporter og læse de enkelte forsøgs intentionsrapporter – det vil sige forsøgsholdets oplæg til selve forsøget. Medlemmer kan søge om tid og sparring om forsøg – se hvordan her (http://forsoegsstationen.us8.list-manage.com/track/click?u=7e4ab507ee0681aacca9cd6c7&id=ee294188b7&e=7b9b825c44) . Det er ikke altid visninger kan nå at komme med i nyhedsbrevet, så hold øje med vores facebook side (http://forsoegsstationen.us8.list-manage1.com/track/click?u=7e4ab507ee0681aacca9cd6c7&id=3ce7a29bec&e=7b9b825c44) og hjemmesiden, hvis du er særligt interesseret i at opleve de kunstneriske forskningsprocesser helt tæt på…

Medlemsforsøg i kalenderen…
NOVEMBER
På randen af en krise
Foto: Christian Rossil
Forsøget “På randen af en krise” ledes af Christian Rossil – Departementet. Det er en undersøgelse af nye tilgange til økonomien. Kan og vil vi tænke de finansielle strukturer på en anden måde? Forsøget foregår i november måned 2018 på Forsøgsstationen og har desuden residency i Århus i 2019. I øvrigt medvirker dramatiker Kristian Husted. Konsulenter på forsøget er filosof Kim Avlastanok og konsulent Filip Hermann.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/paa-randen-krise/) .

A land where no dragons hide

Fotos: pressefotos

Forsøget “A land where no dragons hide” er en undersøgelse af en performance som udfordrer det private og det offentlige, en søgen efter at skabe nye forbindelser mellem performer og publikum. Forsøget ledes af koreograf Sara Gebran.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/a-land-where-no-dragons-hide/) .

Gnisten i det Blå hav
Fotos: Jonas de Neergaard
Forsøget “Gnisten i det Blå hav” er det første af 3 planlagte undersøgelser med den overordnede arbejdstitel “Træningens Alkymi”. Undersøgelserne kan ses som en direkte forlængelse af Jonas de Neergaards masterprojekt “En Performers Grundtræning” og har som sigte at opnå en øget erkendelse og indsigt i grundtræningens vilkår og potentialer. Endvidere vil forsøget tilstræbe at udvikle et poetisk og inspirerende sprog omkring grundtræningen og det tilknyttede tidslige forløb, som man også kunne kalde for den personlige proces.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/gnisten-blaa-hav/) .

DANS DANS DANS
Foto: Øyvind Kirchhoff
DANS DANS DANS er tænkt som et forum hvor selvstændige dansekunstnere mødes, træner og undersøger sammen. Forsøget er udviklet af Ellen Kilsgaard gennem flere tidligere forsøgsarbejder, med en nysgerrighed på udvikling af fælleskab omkring egen praksis som danser og koreograf.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/dans-dans-dans/) .

DECEMBER

Hvad er et forsøg?
– skabelse af en arbejdsdemonstration om praksisbaseret kunstnerisk forskning.

Foto: Øyvind Kirchhoff
Forsøgsstationens sæsonforsøg 18/19 har til formål at udvikle en arbejdsdemonstration, der synliggør, hvordan begrænsninger, fysiske benspænd og obstruktioner kan frisætte og skabe nye muligheder for skuespillerens og dukkespillerens arbejde og udtryk. Arbejdsdemonstrationen er en kunstnerisk og pædagogisk form, der vægter formidling og læring. Publikum kommer om bag scenetæppet og drages ind i det skabende rum. Forsøget ledes af Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff. Øvrige medvirkende er Rolf Søborg Hansen og Bjarne Kalhøj.
Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/hvad-er-et-forsoeg/) .

“Teaching Each Other Lab”
– en undersøgelse af non-hirakisk læring i scenekunst

Foto: Jörn Burmeister Wium
Alle har erfaring der kan blive til materiale, som kan udvikles til en performance eller en forestilling. Forsøgsholdet inviterer en bred skare af mennesker til at deltage i to dages laboratorie, hvor deltagerne udforsker og deler med hinanden hvad de hver især ‘mestrer’ udfra et grundsyn om at alle mestrer deres egen praksis og har viden som kan deles og give nye perspektiver til gruppen.

Holdet bag forsøget er Jorge Tadeo Baldéon, interdisciplinær kunstner og kreativ producent fra Lima, Peru, Jörn Burmester Wium, performance kunstner, kurator og dramaturg fra Berlin/København samt Dorte Burmester Wium, kreativ producent København/Berlin. Det er gratis at deltage i laboratorie d. 12 og 13 december 2018 på Forsøgsstationen fra kl. 10.00 – 16.00.
Tilmelding på burmesterandwium@gmail.com.
Projektet har modtaget støtte fra Statens Kunstfond.

Læs mere om forsøget her (https://www.forsoegsstationen.dk/forsoeg/teach-each-other-lab/) .

Særligt for medlemmer

Brug netværket!

Vi vil gerne opfordre til at medlemmer bruger dette unikke netværk (hvilket mange allerede gør – ikke mindst via facebook gruppen “Forsøgsstationen intern” (https://www.facebook.com/groups/944010352410912/) ) – både i form af invitationer til visninger på forsøg eller prøveforestillinger, men naturligvis også når det er tid at spille forestilling.

Julefrokost 2018

Vi håber at så mange som muligt kan være med det denne rasende hyggelige fest
lørdag den 8. december kl 17-02
Især vil vi gerne opfordre vores nye medlemmer til at deltage og lære huset endnu bedre at kende gennem at tage del i denne traditionsrige fejring. Husk at melde dig til – det gøres ved at sende mail til Dorte på mail@forsoegsstationen.dk. Og det koster ikke noget – du skal blot medbringe en ret og dit gode humør… og gerne et underholdende indslag.

Træning frem til jul
Der er stemmetræning til og med onsdag den 19. december. Gaga holder juleferie fra den 17. december – hvilket betyder at den sidste GAGA klasse i 2018 på Forsøgsstationen bliver onsdag den 12. december kl. 19-20. Shakespeare Lab havde sidste samling søndag den 2. december. Stands&Dans har undervisning sidste gang mandag den 10. december.

Træningstilbuddet for anden del af sæson 18/19 således ud:
(for opdateret skema se hjemmesiden / link (https://www.forsoegsstationen.dk/traening-saeson-18-19/)

** Mandag kl. 18-19:30 – Dans – basic* (Stands&Dans)
Mandag kl. 19:30-21 – Flow og teknik* (Stands&Dans)
Tirsdag kl. 20:00-21:00 – Gaga People **
Onsdag kl. 9-10:45 – Stemmetræning# (SMS dagen før)
Torsdag kl. 8:30-9:30 – Gaga People **
Søndag kl. 10:30-13:00 – Shakespeare SøndagsLab § (første søndag i måneden)

*) Læs mere om holdene på deres hjemmeside her (http://standsogdans.dk) . Det er gratis for medlemmer at deltage. Skriv til info@standsogdans.dk og oplyst medlems-ID ved tilmelding.

**) BEMÆRK NYE UGEDAGE OG TIDER. Gratis for medlemmer – og ikke-medlemmer kan deltage mod en betaling på 70 kr. pr. gang. Se mere om datoer her (https://www.facebook.com/groups/1448549642051388/) .

#) Gratis for medlemmer – ved ønske om prøvetime kontakt Angelina. Tilmelding nødvendig senest kl. 21 aftenen før på SMS til Angelina 20150949. Klassen begynder kl 9 sharp, så vær der i god tid.

§) Gratis for medlemmer – og ikke-medlemmer kan deltage mod en betaling på 100 kr. pr. gang. Kontakt Rikke Liljenberg (mailto:rikkeliljenberg@gmail.com) for tilmelding.