Lørdag d. 24. november ’18 afholder Forsøgsstationen i København et seminar omkring begrebet kvalitet i teatret.

Det er med inspiration fra 80’erne og 90’ernes kvalitetsudvalgsarbejde i børne- og ungdomsmiljøet samt en fornemmelse for et voksende behov i teatermiljøet for at (gen)finde et kvalificeret sprog omkring kritik, at vi forsøger at sætte kvalitetsdiskussionen på dagsordenen.

Seminaret har inviteret samtlige medlemmer fra Børneteatersammenslutningens (BTS) tidligere kvalitetsudvalg for at få glæde af deres værdifulde erfaringer (bl.a. Catherine Poher, Bodil Alling, Gitte Kath, Simon Vagn Jensen, Peter Seligmann, Michael Ramlöse, Lene Vestergaard, Biba Schwoon m.fl.) Vi håber at så mange som muligt fra børne/ungdomsteatermiljøet samt det øvrige teatermiljø har lyst til at deltage og blande sig i denne vigtige samtale.

Se også foromtale her i Teateravisen.

Tid:                Lørdag d. 24. november ’18 kl. 10 – 17

Sted:               Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, Vesterbro, København.

Deltagere:      Teaterfolk og alle andre interesserede.

Pris:                50 kr. for seminar inkl. frokost, kaffe m.m.

Tilmelding:    Først til mølle hos Dorte Wium på mail@forsoegsstationen.dk senest 19. november ’18, tilmelding er gyldig efter indbetaling på: Konto: 8075 1193410 eller mobilepay: 89259, mærk betaling: Navn +”kvalitet”

Mere info: Forsøgsstationen, tlf.: 38793828

(Billedet: BørneTeaterSammenslutningens kvalitetsudvalg anno 1994-95 i funktion: Her er det Catherine Poher (instruktør), Biba Schwoon (dramaturg), Ray Nusselein (multi- teatermenneske), Peter Seligmann (spiller og dramatiker) og Lene Vestergård, der diskuterer den sete kunst – i øvrigt hos Theater La Balance. Foto fra bogen ‘For det største i de mindste’: Kurt Johansen)