Nyhedsbrev for marts og april er udkommet.

Link til fuld version er her.

Læs blandt andet om udvekslingsseminaret “Kunstnerisk forskning” hvor dramaturgi- og teatervidenskabsstuderende fik prøvet af hvad et forsøgsarbejde kunne bestå i. Mere om seminaret her.

Foto: Rikke Jeppesen Rod – udvekslingsseminar 24. marts