NYHEDSBREV JUNI 2017

Link til fuld version her.
Nyhedsbrevet indeholder:

 1. Nyt fra “Lyden af publikum”
  1. Film om LYDEN AF PUBLIKUM netop færdig!
  2. Lidt fra forestillingerne
  3. Hvad nu?
 2. Siden sidst
  1. Nyt fra Hovedforsøget “Dødens Æstetik”
  2. Reumert nyt
 3. Kommende aktiviteter
  1. Visning – Andreas Dawe
  2. Platform
  3. Sommerferie!
 4. Træning og workshops til efteråret
 5. Aktuelle medlemsforsøg
  1. Helene Kvint
 6. Særligt for medlemmer
  1. Træningstider
  2. Medlemsskab for den kommende sæson

Nyt fra “Lyden af publikum”

Film om LYDEN AF PUBLIKUM netop færdig!
Helle Lyshøj har sammen med Lotte Faarup redigeret de mange timers optagelser, til en samlet ‘film’. Her præsenteres projektet LYDEN AF PUBLIKUM gennem ord og levende billeder – med undertekster på engelsk til et internationalt publikum.

Filmen er netop blevet præsenteret for et internationalt publikum til seminar i Holstebro hos lederen af EU-projektet Caravan Next; Odin Teatret.

Kasper og Troels – hyggesnak inden forestilling…

Lidt fra forestillingerne

Så har LYDEN AF PUBLIKUM spillet både her i den gamle biograf og i Skuespilhuset og det var en stor oplevelse for alle parter. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra det ‘rigtige’ publikum – og holdet var trætte men glade bagefter – vi gav alt hvad vi havde!

Det var ikke mindst en stor oplevelse at spille på Skuespilhuset og se det ‘indefra’ – høre lidt anekdoter og lære om ‘hilsepligten’ som blev indført da ruder konge var knægt… og selve forestillingen fik et ekstra nøk i disse særlige rammer.

Hvad nu?
Nu er det tid til at fordøje og ikke mindst dele oplevelserne og de høstede nye indsigter. Øyvind og Lotte var fredag den 16. juni ved Odin Teatret i Holstebro for at præsentere den fjerde video og dele process og udbyttet med flere af Caravan Next partnere og til august har koret ‘reunion’ hvor vi skal spise sammen, evaluere og nok heller ikke kan dy os for at tage værket igen! Siden bliver der et seminar i november 2017 om LYDEN AF PUBLIKUM: Mere information om dette følger til september.

Indtil videre er der ikke yderligere planer med værket, men man kan jo aldrig vide om nogen får endnu en skør idé og skaber en mulighed for en reprise eller noget tredje med dette skønne og skøre projekt…

Komponist Peter Bruun: “…Det er noget af det skøreste og sjoveste jeg nogensinde har været med til at lave!”
Den tredje teaser om koret kan ses her!
Projektet er også støttet af Vesterbro Lokaludvalg og Tuborgfondet.

The Voice of the Audience is part of CaravanNext, a large scale European Social Community Theatre project – www.caravanext.eu
Siden sidst

Nyt fra hovedforsøget “Dødens Æstetik”
Forsøgsrapporten på sæsonens første hovedforsøg “Dødens Æstetik” er nu udkommet. “Dødens æstetik”, under ledelse af Øyvind Kirchhoff, blev afviklet i oktober 2016, som et 5 dages udviklingsprojekt og et åbent vidensdelingsseminar. Læs mere her om forsøgsarbejdet, den anden del af en tredelt undersøgelse af “Skuespilleren og über-marionetten”, der blev indledt i 2015.

Rapporten er gratis og kan læses og/eller rekvireres på Forsøgsstationen og på PDF fra hjemmesiden.

Den Scenografiske Skuespiller

Tredje og sidste del med titlen “Den scenografiske skuespiller” bliver gennemført i uge 43, 2017 – og er et samarbejdsprojekt mellem Den Danske Scenekunstskole og Forsøgsstationen. Det er en undersøgelse af den ydre teknik, som en vej til en ny metode for skuespillerens, dukkeførerens og scenografens kreative processer.

Gennem konkrete fysiske benspænd og obstruktioner undersøges, hvordan ydre begrænsninger kan frisætte og åbne for nye muligheder for skuespillerens arbejde og udtryk. Læs mere om projektet her.

Se ny video om forsøget “Dødens Æstetik” via link herunder:
Video fra seminaret “Dødens Æstetik”
Video af Poul Storm
Redigering af Poul Storm og Øyvind Kirchhoff

Årets Reumert!
Så blev spændingen udløst og der blev uddelt Reumert priser i forbindelse med årets CPH Stage i Skuespilhuset. Vores medlem, skuespiller Maria Rich fik Reumert for bedste kvindelige ensemblespiller for sin rolle i Living Dead på Sort/Hvid – og gav en skøn lille tale som vi gerne (med Marias tilladelse) vil gengive her:

Living dead var en gysende produktion
men vi fandt det sammen – og jeg vil altid huske med hvem.
Det er dynamikken i ensemblet, der driver det unikke frem.
Når vi hver for sig forstår men sammen gør,
kommer vi længere med kunsten – end nogen af os alene tør.
Jeg er glad for at stå her foran næsten hele branchen..
tak for alle jer dejlige, der er så nysgerrige og hver dag tager chancen,
vi gir den gas,
vi tager plads,
vi lytter og finder
brutale spørgsmål og små detaljer – der ellers forsvinder…
Det her er den sjoveste Reumert – der i aften gi’s
en ensemble-skuespiller-pris

Stort tillykke med priserne til alle der blev hyldet i år – og til alle scenekunstnere der – dag ud og dag ind – gør deres bedste for at sikre at teatrets magi og kraft næres med mod og hjerteblod. Vi kan ikke lade være med også at nævnte Husets Teater som har haft en forrygende første sæson under Jens Albinus’ og Laura Ramberg’s ledelse. Flere nomineringer for flotte skuespilpræstationer – inklusive Lampedusa som vi var medproducenter på – og pris for bedste kvindelige hovedrolle til Marina Bouras blev det til. Så velfortjent.

Platform
Torsdag den 15. juni kl. 17-20 var der Platform på Forsøgsstationen.

Det blev som altid til en idé-  og energigenerator – hvor forsøgsholdene generøst delte af deres arbejde og skabte rum for reflektion, medtænkning og nye perspektiver.

Øyvind Kirchhoff markerede udgivelsen af rapporten om hovedforsøget (nævnt tidligere i nyhedsbrevet) – med en præsentation af sin process med at skrive om en så fysisk funderet process! Hvordan han, i denne process især, har oplevet at sproget/teksten har et særligt potentiale for at åbne reflektions- og oplevesesrum. I en tid hvor vi bombarderes af visuelle stimuli. Og hvordan det er særligt at dele erkendelserne i forsøgene med hinanden også i skriftlig form, hvordan det så end ‘lander’. Fordi selve det at skrive og siden læse teksten stimulerer imaginationen og lader os blive klogere sammen, gennem at gøre vores tanker tilgængelige på skrift. Et hep for at forsøgslederne tænker denne del ind som en integreret del af forsøgsarbejdet – ligeså centralt som at være på gulvet!

Dette var sidste punkt inden vi satte os til bordet for at nyde et fælles måltid suppe. Snakken gik og humøret var højt. Ikke mindst da der blev serveret kolde øl!

Forsøgene der blev præsenteret var:

Julie Kunz
Mørke – undersøgelse af mørke; skabe muligheden for at gå ind i total mørke og få kontakt til en urenergi, til et uforpligtende fællesskab, til stilheden, tomheden, freden.

Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff / Forsøgsstationen
The Voice of the audience – undersøgelse af publikums lydlige identitet i teatret gennem 2 komponerede lydlige værker baseret udelukkende på publikumslyde. Hovedforsøg på Forsøgsstationen 2016/2017

Julie Schmidt Andreasen og Signe Bach Errboe
Cell – explore how physical states and visuals can illustrate the inter-relation between inner and outer worlds.

Ellen Kilsgaard og Anu Rajala-Erkut
Totaldans (3) – undersøgelse af interaktivt koreografisk format for børn fra 1. 3. klasse.

Maria Rich, Nicolai Dahl Hamilton og Rune David Grue
Løgnens kraft – undersøgelse af hvordan løgn kan skabe en anden virkelighed – en ny normalitet.

Helene Kvint
SLAG: Om at gå ind og ud af hjernen – udvikling af teatralske former (verbalt, kropsligt og med videoprojektioner) som kan fortælle om tab af kontrol med sindet.

Rita Sebestyen og  Minni Katina Mertens
BIRTH/BREATH – en undersøgelse af, hvordan vejrtrækning fungerer som en refleks og som en bevidst handling med stærk tilstedeværelse.

Øyvind Kirchhoff / Forsøgsstationen
Dødens Æstetik – en undersøgelse, hvor grænserne for skuespillerens og marionet dukkens teater afsøges og udfordres. Hovedforsøg på Forsøgsstationen 2016/2017
Aktuelle medlemsforsøg
Det er altid muligt at læse om igangværende eller tidligere forsøg på hjemmesiden, hvor man desuden kan downloade forsøgsrapporter og læse de enkelte forsøgs intentionsrapporter – det vil sige forsøgsholdets oplæg til selve forsøget. Medlemmer kan søge om tid og sparring om forsøg – se hvordan her. Det er ikke altid visninger kan nå at komme med i nyhedsbrevet, så hold øje med vores facebook side og hjemmesiden, hvis du er særligt interesseret i at opleve de kunstneriske forskningsprocesser helt tæt på…

Medlemsforsøg i kalenderen…

JUNI

SLAG
Manipulation af krop via video.
Forsøget er ledet af Helene Kvint og har som tema hvordan forandringer som følger efter en hjerneskade kan ændre forhold til verden og det nære. Selve forsøget undersøger hvordan magiske alliancer mellem handling på video og reaktion på gulv kan opstå. Ideen kommer fra en musikvideo Helle Lyshøj har lavet tilbage i 2005 som passer fantastisk til emnet om hjerneskadede. I filmen kommer en hånd ind bag musikkerne og ødelægger instrumenterne bag dem. Det er dette dobbelt lag der undersøges.

Holdet tæller udover Helene Kvint også Rolf Heim, Jacob Stage, Helle Lyshøj og Erik Christoffersen. Forsøget foregår i juni 2017 på Forsøgsstationen. Læs mere om forsøget her.

Kommende aktiviteter

Invitation til visning af “Vort mismods vinter”
Andreas Dawe og Dan Zahle har været i gang med et udviklingsprojekt her på Forsøgsstationen de seneste uger og vil gerne invitere publikum ind til visninger i næste uge.

Man kan læse mere på hjemmesiden her – men kort fortalt er de engageret i projektet ”Vort mismods vinter” – en monolog med og om Adolf Hitler og er et forsøg på at afdække og se bag om masken på dette mærkelige, grusomme, absurde og komplekse menneske – og dermed lade ham spejle sig i vores egen tid, hvor man må konstatere, at nok er Hitler død og borte, men det er hans tankegods og ideologier ikke.

Der er visninger torsdag den 22/6 kl. 17:00 og fredag den 23/6 kl. 14:00. Begge dage i Boulevarden.

Tilmelding er ikke nødvendig, og visningen varer ca. 80 minutter – efterfølgende vil der være mulighed for spørgsmål, kommentarer, ris, ros etc., hvis nogen har noget på hjerte.

Udviklingsprojektet er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som har givet penge til udvikling af manus + til en fire ugers workshop på gulvet.

Nye træningstilbud og workshops
 Fra september vil der være nye træningstilbud, samtidigt med at vi fortsætter den populære stemmetræning v/Angelina Watson onsdag kl 9-11, Rikke Liljenbergs ShakespeareLab f’ørste søndag i måneden, samt maskearbejde fredag kl. 9-11 (sidstenævnte frem til efterårsferien). MHS træningen kommer til at lægges som weekend træninger hen over sæsonen. Hold øje med hjemmesiden!

Basic moderne dansetræning

Mandag kl. 18-19:30 ‘Basic’ og kl. 19:30-21 ‘Flow og teknik’
Vi har indgået en aftale med Stands&Dans for den kommende sæson. De vil have to hold her hver mandag mellem kl. 18 og 21 i Boulevarden. Det vil være muligt for 2 medlemmer at deltage gratis i træningen, man melder sig for 4 uger ad gangen. Læs mere om holdene på deres hjemmeside her. Stands&Dans står for talentudviklingen af unge dansetalenter via Dansebryggeriet og alle undervisere er professionelle scenekunstnere. Stands&Dans er medlem af Forsøgsstationen, og vi ser frem til spændende udviklingsprojekter og forsøg fra deres ‘kant’!

Gaga teknik
Torsdag kl 9-10:30 (efter efterårsferien)

Der bliver træning og workshops til efteråret Gaga teknik med Siri Wolthoorn. Hun er uddannet fra Hogeschool voor de Kunsten i Amsterdam.  Efter endt uddannelse dansede hun tre år med Batsheva Dance Company, Ensemble. I 2010 flyttede hun til  København, og her har hun arbejdet med Dansk Danseteater, Mute Dance Company, Yossi and Oded Dance Theatre og Recoil Performance Group. Siri underviser, som den eneste i Danmark, Gaga People og Gaga Dancers.

Om Gaga:
Gaga er et bevægelsessprog udviklet af Ohad Naharin, kunstnerisk leder for Batsheva Dance Company. Med Gaga styrker vi bevidstheden om os selv gennem fysikken. Vi lærer vores krop at kende og øger smidighed, udholdenhed, motoriske kunnen og styrke. I Gaga stopper vi aldrig op. Vi danser til al slags musik og vores egen ‘groove’. Gennem indre billeder finder vi vores ‘passion to move’, mærker vores ‘explosive power’. Vi udforsker og opdager styrken af vores fantasi, når vi fx bevæger os som ‘spaghetti in boiling water’ og fornemmer ‘tikkeling stuff’. Gaga klassen kører kontinuerligt fra start til slut, der gives løbende informationer og vejledning, og hver ny information bygger på de foregående. Vi får en oplevelse af frihed når vi bevæger os, hver person beskæftiget med sig selv og andre.

Siri lægger ud med workshop den 14. – 15. oktober 2017 samt den 13. januar 2018. Begge bliver gratis for medlemmer. Efter efterårsferien vil hun derudover undervise i Gaga torsdag morgen kl 9-10:30.
I kort form ser træningstilbuddet således ud efter sommerferien med start til september:

Mandag kl. 18 & 19:30 – danseteknik (Stands&Dans)**
Onsdag kl. 9-11: Stemmetræning*
Torsdag kl. 9-10:30: Gaga***
Fredag kl. 9-10:30: Maskearbejde***
*) Tilmelding nødvendig senest kl. 21 aftenen før på SMS til 20150949.
**) Læs mere om holdene på deres hjemmeside her. Der er pladser til to medlemmer på hvert hold – man melder sig 4 uger ad gangen.
***) Frem til efterårsferien vil der være ‘maske’ om fredagen, og efter efterårsferien vil der være Gaga om torsdagen.

Derudover tilbyder Rikke Liljenberg ShakespeareSøndagsLab på udvalgte søndage 10:30-13:00. Første gang bliver den 3. september, 2017 i Boulevarden. Tilmelding senest dagen før på mail rikkeliljenberg@gmail.com / 31 46 40 10. Læs mere her. Denne træning er ligeledes gratis for medlemmer, men er også åben for ikke-medlemmer mod en deltagerbetaling på 100 kr. pr. gang.

Fornyelse af medlemsskab

Det er muligt nu at forny sit medlemsskab for den kommende sæson 2017/18, men kun frem til fredag den 28. juni – derefter er der lukket frem til den 1. august på kontoret.

For uddybende information om tilmelding og priser følg dette link.

Bliv medlem af Forsøgsstationen eller forny dit medlemskab for den kommende sæson, ved at udfylde dette skema og sende det til mail(at)forsoegsstationen.dk. Hvis du ikke har været medlem før skal du medsende kort CV. Du får tilsendt betalingsinformation efter godkendelse.