En undersøgelse af stilskift og live-projektioner af objekter på scenen.

Forsøget er et samarbejde mellem scenograf-/videokunster Sissel Romme Christensen og Idémager-/performer Tea Rønne. De ønsker at udvikle på en Stilistisk Kakofoni for det sceniske udtryk i en evt. kommende børneforestilling Slut Starut. Stilen i forestillingen skal være en blanding af objektteater, interaktiv videoinstallation og komisk performance.

Læs mere om forsøget her.

foto_paa_vej_ink