Her kommer seneste nyt fra Forsøgsstationen, hvor du kan læse om de kommende aktiviteter i sæson 15/16.

Visning af forestillingen “Absalon”

Det Fortællende Teater viser forestillingen ”Absalon” på Forsøgsstationen som en del af Vesterbro-festivalen.

Gruppen skriver følgende om forestillingen:
“Det er en forrygende fortællerejse i 1100-tallets virvar af store begivenheder.
Det er en fortælling om en dreng, der hvirvles ind i et magtspil.
Om hans liv, hvor han er tæt forbundet til sin lillebror, Kong Valdemar.
Om Axel, som bliver til Absalon, og om hvordan han skabte en særlig fred og om prisen, han måtte betale for den.”

Alder: 9 år og opefter
Varighed: 50 min.

Arrangementet finder sted søndag den 13. marts kl. 11.00 på Forsøgstationeni foyeren på Forsøgsstationen.
Billetter: Gratis billetter bestilles ved Det Fortællende Teater på post(at)detfortaellendeteater.dk

Workshop ”Vestafrikansk historiefortælling” og visning i fm. forsøget EARTH YEAR

Kristian Husted (dramatiker og instruktør) står i samarbejde med den burkinske skuespiller, dramatiker og instruktør, Thierry Oueda for forsøget EARTH YEAR.

Der arbejdes i forsøget med følgende spørgsmål:

Ligger der en bestemt opfattelse af tid i det europæiske drama, en kronologisk tidsopfattelse, som underbygger og afspejler de økonomiske forestillinger om vækst, fremskridt, udvikling?

Der inviteres til en uformel visning af de foreløbige resultater af forsøget EARTH YEAR, hvor Thierry Oueda og Kristian Husted bruger vestafrikanske fortælletraditioner i en undersøgelse af økonomi, globalisering og migration.

Tidspunkt: Lørdag den 19. marts kl. 16.00-17.00
Mødested: Foyeren på Forsøgsstationen

Sprog: Fransk med dansk oversættelse af Kristian Husted.

For yderligere information samt tilmelding, send en mail til: kristian.husted(at)gmail.com

Der inviteres også til en workshop om vestafrikansk historiefortælling med Thierry Oueda samme dag forud for visningen, lørdag den 19. marts kl. 10.00 -16.00.

Thierry Oueda skriver om workshoppen:
“Historier, gåder og ordsprog i Maogakulturen (mossikulturen), et samfund baseret udelukkende på mundtlige traditioner. Mundtlighed: hvordan kan man tilegne sig den og føre den videre? Hvordan bliver man en historiefortæller af sin egen tid?
Sammen skal vi skifte kontinent, og hvad historierne angår, vil I se, at de er meget anderledes end jeres. Vi skal først og fremmest undersøge, hvad det vil sige at tilhøre et samfund, som er baseret udelukkende på en mundtlig tradition.
Hvad vil det sige, at de eneste kommunikationsværktøjer, man har, er den levende tale og imitation?
Jeg vil forsøge at vise jer, med eksempler fra de historier jeg selv har indsamlet, hvordan den mundtlige fortælling muliggør en progressiv udvikling af mentale strukturer via de informationer, som tilskueren/lytteren modtager igennem den levende tale.

Efter en grundig indføring i historiefortællingens tradition og teknik skal vi sammen lave forskellige lege med gåder, verbale dyster og simple iscenesættelser, som giver et praktisk indblik i historiefortællerens arbejde.”

Man er velkommen til kun at deltage i workshoppen – eller blot at komme til visningen.

Thierry Oueda (f. 1983) er en burkinsk skuespiller, dramatiker og instruktør og er blandt Burkina Fasos mest lovende yngre scenekunstnere. Han har skrevet og iscenesat en lang række forestillinger og arbejder i øjeblikket på et stykke om folkemordet i Rwanda. I de seneste år har han desuden indsamlet og oversat de traditionelle burkinske historier (fra mooré til fransk), som han selv fik fortalt som barn, blandt de ældre generationer i mossikulturen.

Kristian Husted (f. 1976) er en dansk dramatiker og instruktør, som primært arbejder med devising. Han debuterede på Københavns Musikteater i 2011 med den selvbiografiske forestilling ‘Thomas Iratus’, som handlede om mødet med den burkinske historiefortæller Carlos Ouédraogo og Europa og Afrikas fælles fortid.
EARTH YEAR er en fortsættelse af det arbejde og denne fascination af vestafrikansk historiefortælling.

Link til optagelse af seminar “Dramatik uden drama”

I forbindelse med seminaret ”Dramatik uden drama”, der blev afholdt den 12. februar 2016 på Forsøgsstationen, afprøvede vi for første gang på Forsøgsstationen at livestreame et arrangement.
Der var desværre en del tekniske problemer, så det kom ikke til at virke.

Men seminaret er nu lagt op på vores YouTube-kanal.
Her har du mulighed for at se seminaret eller gense det her

Ikke flere ledige billetter til seminar ”Dramatikerens værksted”

Der er ikke flere ledige billetter til det kommende dagsseminar ”Dramatikerens værksted”, der er et kig ind i dramatikerens arbejdsrum.

Arrangementet vil blive dokumenteret på video og vil efterfølgende blive lagt ud på vores YouTube-kanal.
Arrangementet finder sted mandag den 14. marts 2016 kl. 12.00-17.00 i Boulevarden på Forsøgsstationen.

Her gør dramatikerne Astrid Saalbach, Tomas Lagermand Lundme, Joan Rang og Thomas Markmann rede for deres arbejdsmetoder, belyst af eksempler fra egne værker.
De fortæller om egne erfaringer fra arbejdet med konkrete værker, herunder plot, historie, karakterarbejde, replikarbejde eller andet.

Følgende skuespillere medvirker i en reading af uddrag af dramatikernes værker: Angelina Watson, Neel Rønholt og Christopher Læssø. Der kommer ialt til at være fire skuespillere, der medvirker i de forskellige readings.

Seminaret er arrangeret af Forsøgsstationen i samarbejde med Dramafronten.
Det er støttet af Danske Dramatikeres Forbund og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

To nye blogindlæg

Der er blevet publiceret to nye blogindlæg den 1. marts 2016 på Forsøgsstationens hjemmeside.
Det ene indlæg har overskriften: ”Jeg får en akut og ubændig trang til at gå på toilettet, når jeg hører ordet vækst”.
Det er skrevet af scenearbejder og kritiker, Kristian Husted.

Her et kort uddrag fra hans indlæg:

”Jeg får det fysisk dårligt, når jeg hører ordet “vækst”. Jeg føler og erfarer, at samfundsøkonomien hænger sammen med min krop på en meget konkret måde. Derfor kan jeg ikke gøre andet end at lave kunst, der beskæftiger sig med økonomi. Sådan er min idé om en generel økonomi: Det hele hænger sammen.”

Det andet indlæg har overskriften: ”Jeg er blevet teater-veganer!” og er skrevet af sceneinstruktør/dramatiker og cand.mag., Dorte Madsen.

Her et uddrag fra indlægget:

”Kan du huske, hvornår du sidst har set en forestilling med en kvindelig dramatiker, en kvindelig instruktør og en kvindelig hovedrolleindehaver i ét og samme stykke? Og/eller et stykke med tre medvirkende med etnisk diversitet, som var instrueret af en sådan? Kan du huske, hvornår du sidst så det helt modsatte? Til sidst fik jeg nok, det er klart. Jeg er blevet teater-veganer. Men hvad gør en teater-veganer?”
Du kan læse blogindlægget her og deltag gerne i debatten!

Praktikant på Forsøgsstationen

Forsøgsstationen har siden oktober 2015 haft Rikke Jeppesen Rod i praktik.
Her har hun stået for forskellige former for dokumentationsarbejde og har hjulpet til med de øvrige daglige ad hoc opgaver i forbindelse med stedets drift.

Rikke har arbejdet med dans, mere eller mindre intensivt, i de sidste 20 år som praktiker, performer og (forsknings)formidler af dans og bevægelse, og har bl.a. i sit specialearbejde ved Københavns Universitet beskæftiget sig med grænsesøgende “akademiske” måder at formidle kropslig kunstnerisk praksis på.
Hendes fokus er i dag at arbejde med undersøgelser af egen og andres kunstneriske praksis.

Rikke Jeppesen Rod er pt. i gang med et dokumentationsprojekt, der beskriver den særlige stemmetræningsteknik, udviklet af Nadine George (Voice Studio International), som udbydes på ugentlig basis til medlemmer af Forsøgsstationen. Her er det Angelina Watson, der står for undervisningen. Sammen med Angelina Watson arrangerer hun i forlængelse heraf et arrangement under CPH Stage 2016 på Forsøgsstationen. Her vil Rikke Rod Jeppesen fremlægge sin rapport. Nærmere info om arrangementet følger.

Forsøgsoversigt for sæson 15/16

Forsøgsstationen er som bekendt et værksted, der har til opgave at fremme forskning, udvikling og træning inden for professionel scenekunst i Danmark.
Her kan forskning og forsøg risikofrit prøves af, hvorefter erfaringer vil blive opsamlet og videreformidlet for forhåbentlig på lang sigt at få indflydelse i forhold til nye tiltag og aktuelle strømninger inden for scenekunsten.

Her følger en oversigt over de igangværende/kommende forsøg på Forsøgsstationen og over de forsøg, der har fundet sted i sæson 2015/16.

Igangværende og kommende forsøg:

Den 29. februar – 31. marts 2016
Teater 1760, Ida Kenskov
“Kvarterløft”. Med udgangspunkt i byfornyelsen af Vesterbro undersøges begrebet fornyelse i forhold til by, hjem og identitet.

Den 26. februar – 10. marts 2016
Kristian Husted
“EARTH YEAR 2016”. Ligger der en bestemt opfattelse af tid i det europæiske drama, en kronologisk tidsopfattelse, som underbygger og afspejler de økonomiske forestillinger om vækst, fremskridt, udvikling?

Den 11. – 30. april 2016
Julie Schmidt Andreasen
“V Figurines”. Hvad deler kvinder, og på hvilke måder kan vi styrke og forstå os selv og hinanden? Hvilke øvelser i empati findes der gennem vejrtrækning, kontakt, lyd og bevægelse?

Platform: Fredag den 17. juni 2016 kl. 17.00-21.00
Platforms-arrangementet er for dem, der har afholdt forsøg på Forsøgsstationen det sidste halve år, og de folk, der medvirkede i deres forsøg. Det er en kunstnerisk udveksling af erfaringer i ord og praksis mellem forsøgsprojekter. Arrangementet er tilegnet de involverede forsøgsaktører, men interesserede er også velkomne, blot man melder sig til på følgende mailadresse: mail(at)forsoegsstationen.dk

Forsøg, der allerede har været afholdt i sæson 15/16:

Den 17.- 23. august 2015
Angelina Watson, Anja Owe, Birgitte Prins og Dea Fog
Hvad sker der med fysisk træning og stemmetræning i en ældre krop? Forsøg baseret på bl.a. Suzuki-metoden og Nadine George-teknik.

Den 12.-14.8., 17.8., 18.9., 8.-9.10., 19.10., 9.11., 12.11. 2015
Anna Kruse, Maria Myrgård og Helena Berglund/Kompagni Kalas
”Norden Rundt”. Et forsøg omkring ligheder og forskelle i pædagogisk formidling og det kunstneriske udtryk.

Den 1. – 13. september 2015
Seimi Nørgård og Boaz Barkan
“HJEM – op- og om-bygning fra det kendte til det ukendte”. Forsøg omkring publikumsinvolvering og ejerskab til et værk og derigennem muligheder for en meddigtende tilstedeværelse.

Den 1. september 2015 – 30. juni 2016, hver tirsdag aften
Ellen Kilsgaard, Anu Rajala-Erkut, Birgitte Lundtoft, Rosa Isaldur
“DAILY DANCE”. En ugentlig træningsgruppe og kropslig tænketank. Udvikling af sanselig dansepraksis.

Den 24. september 2015 – 29. februar 2016, hver torsdag
Øyvind Kirchhoff, Rolf Søborg Hansen og Malte Claudio Lind/Forsøgsstationens hovedforsøg
“Über-marionetten og skuespilleren”. En udforskning af forholdet mellem den biologiske og kunstige krop, mellem repræsentation af det døde og repræsentation af det levende.

Den 12. oktober – 9. november 2015, hver mandag aften
Livingstones Kabinet
“QUIET”. En undersøgelse af en scenekunstnerisk introvert udtryksform.

Forestillingen spiller i Dansehallerne frem til den 12. marts 2016.

Den 16. november – 4. december 2015
Livingstones Kabinet
“R.P.G – Random Performance Game”. Et forsøg, der drejede sig om at udvikle et hands-on spil, der ville kunne bruges som et strukturerings- og inspirationsværktøj i en scenekunstnerisk skabelsesproces.

Den 24 .- 26. november 2015 og 2.- 4. og 23. – 25. februar 2016
Jesper la Cour Andersen/Det Fortællende Teater
“Story Play”. En undersøgelse af kreativt og innovativt værktøj i skabelsen af mundtlige fortællinger som scenekunstneriske udtryk, udviklet i en ikke-konkurrerende kontekst.

Platform – Fredag den 4. december 2015 kl. 17.00 – 21.00

Den 30. november 2015 og 20.- 22. januar 2016
Anette Asp Christensen
“Second skin experiment”. Dukken som en anden hud. Med udgangspunkt i kropsfragmenter, baseret på afstøbninger af performernes egne kroppe, undersøges overgangen og mødet mellem dukke og menneske.

Forsøgsstationens kunstneriske ledere med i scenekunstprojektet “Asyl 34”

Forsøgsstationens kunstneriske ledelse, Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff, deltager i scenekunstprojektet “Asyl 34” på Teaterøen.

Projektet “Asyl 34” gør brug af regeringens 34 asylstramninger som et kunstnerisk materiale.
I alt 34 kunstnere, der omfatter instruktører, forfattere, billedkunstnere, skuespillere, musikere m.fl. er blevet indbudt til at lave en kunstnerisk fortolkning af asylpakken.
”Det Olske Orkester”, hvor Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff sidder i den kunstneriske ledelse, er en af de grupper, der deltager i begivenheden.

34 timer forud for eventen får hver af de 34 kunstnere tildelt ét af regeringens 34 forslag til stramninger af asylloven.
Den enkelte kunstner eller gruppe har herefter frie hænder til at fortolke og omdanne lovforslaget til et værk.

Intentionen med Asyl 34 er at sætte fokus på de 34 forslag til stramninger af asylloven, som regeringen fremlagde i november sidste år, samt skabe gunstige rammer for anvendelsen af kunst, som formidler af dansk asylpolitik.

Arrangementet finder sted på Teaterøen den 13. marts kl. 17.00-21.00.

Dørene åbnes kl. 16.00.

Alle kunstnere medvirker gratis. Billet- og barindtægter fra projektet går ubeskåret til Trampolinhuset, der er et medborgercenter for asylansøgere og flygtninge.

Asyl 34 er skabt i et samarbejde mellem Teater Tugt og Teaterøen.