Medlemsmøde på mandag
Forsøgsstationen afholder medlemsmøde nu på mandag den 8. februar 2016 kl. 16.00-18.00. Der vil blive serveret suppe i forlængelse af mødet. Mødet finder sted i foyeren på Forsøgsstationen.
Tilmelding til medlemsmødet sker på: mail(at)forsoegsstationen.dk

Ny kulturpolitisk blog på Forsøgsstationens hjemmeside
Forsøgsstationen står bag en ny kulturpolitisk blog, der gik i luften den 1. februar 2016. Hensigten med bloggen er at sætte en række aktuelle emner inden for scenekunst til debat og derigennem opfordre brugerne af Forsøgsstationen og scenekunstmiljøet i det hele taget til at engagere sig i spørgsmål, der angår scenekunstmiljøet. Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff, der er kunstneriske ledere af Forsøgsstationen, forklarer, hvorfor der er brug for den nye kulturpolitiske blog:
”Vi faciliterer en blog for at give folk mulighed for at diskutere aktuelle spørgsmål i scenekunstmiljøet og derigennem bidrage til udvikling af scenekunsten herhjemme. Det sker i forlængelse af Forsøgsstationens aktiviteter, men bloggen henvender sig både til brugere af Forsøgsstationen og til hele miljøet som sådan.
Det er vigtigt for Forsøgsstationen, at vi hele tiden tænker større og mere helhedsorienteret og bidrager til udvikling af dansk scenekunst.”

Du kan læse bloggen og deltage i debatten på Forsøgsstationens hjemmeside på www.forsoegsstationen.dk.
Du finder bloggen under menupunktet “medlemsskab”.

Dramatik uden drama” for fulde huse!
Der er ikke flere ledige billetter til seminaret ”Dramatik uden drama – et dagsseminar om dramatikkens aktuelle former”.Alle pladser er optaget! Seminaret finder sted den 12. februar 2016 kl. 13.00-17.00 på Forsøgsstationen.

Hvis du er en af dem, der har fået plads på seminaret, men som af en eller anden årsag er forhindret i at deltage, må du gerne melde fra via e-mail til mail(at)forsoegsstationen.dk, så en af dem, der står på venteliste, kan få pladsen i stedet. Vi arbejder på at arrangere en live streaming af seminaret, så dem, der ikke får mulighed for selv at deltage alligevel, kan følge det online. Der vil blive lavet opslag på Forsøgsstationens hjemmeside og Facebook, og medlemmer vil få en mail fra Forsøgsstationen med link til live streaming af seminaret forud for arrangementet.

Forsøgsrapport i fm. “Bacchanter XO” er tilgængelig nu på nettet
I 1996 spillede tre skuespillere og fysiske performere sammen i Anne-Lise Gabolds forestilling, ”Bakkantinderne” af Euripides.
I august 2015 stod Angelina Watson sammen med de to andre skuespillere for forsøget ”Bacchanter XO”.
Forsøget var en undersøgelse af, om mange års arbejde med Suzuki-metoden og Nadine Georges stemmetræning er lagret i den fysiske hukommelse.
Der blev stillet spørgsmål som:

Er træningen modnet i den fysiske og psykiske krop?

Tilføjer den professionelle kunstneriske erfaring – både fysisk og scenisk erfaring – en ny dimension til det fysiske udtryk?

Kan man genintroducere træningen og stadig høste ny viden?

De skrev forud for forsøget: ”Vores kroppe og stemmer har ændret sig, siden vi spillede sammen i forestillingen ”Bakkantinderne” i 1996. Der ligger en mere kompleks erfaring i dem og i vores sjæle, end der gjorde, da vi var unge. Forsøget er en undersøgelse af, hvor vi er lige nu med stemmerne, kroppene og hinanden.”

Nu har gruppen afleveret en forsøgsrapport.
Den kan frit downloades via Forsøgsstationens hjemmeside www.forsoegsstationen.dk under menupunktet “forsøg” i “sæson 15/16”.

Teoriworkshop med Knut Ove Arntzen
Der er stadig ledige pladser tilbage på teoriworkshoppen med professor Knut Ove Arntzen den 15. februar 2016 kl. 16.00 – 18.00.

For tilmelding til workshoppen skriv til: mail(at)forsoegsstationen.dk

Knut Ove Arntzen har skrevet lidt uddybende om sin kommende workshop FORMASJON-HANDLING-OPPLEVELSE:

”Min workshop vil vise formasjon – forstått som arrangement eller koreografi. Handling og opplevelse kan ses i et teaterhistorisk perspektiv; mellom det før-moderne og det post-moderne. Den folkelige pantomimen og det figurative teater er en link mellom disse to periodene, noe som kommer til uttrykk i både avantgarden og det sene postmoderne teater; i grotesken så vel som i den visuelle dramaturgien.

På denne bakgrunn vil jeg vise hvordan der etter post-modernismen har skjedd en forskyvning fra det estetiske til en opplevelsens dramaturgi med fokus på det personlige og sosiale. Opplevelsen eller det situasjonsbetonte er kommet i sentrum. Skuespillerne leker seg med roller og rollefigurer og resirkulerer elementer fra både den folkelige tradisjon, avantgarden og det post-moderne teater. Det institusjonelle teatret begynner også etter hvert å arbeide med opplevelse og overskridelse. Men da melder det seg et behov for å reise nye spørsmålsstillinger i forhold til en åpen og til dels personlig forståelse av kunst.

Overskridelser og det tverrkunstneriske eller inter-artistiske skaper grenseløshet og utvider feltet for hva som kan defineres som estetisk og kunstfaglig virksomhet med tanke på individ og samfunn, kriser og katastrofer.”

Knut Ove Arntzen er professor fra Universitetet i Bergen fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
Her ses skuespiller Rikke Eberhardt Knudsen til “Mini-festival for ungarsk scenekunst”, juni 2015.

Et kig ind i dramatikerens arbejdsrum
”Dramatikerens værksted” er et dagsseminar, hvor dramatikerne Astrid Saalbach, Joan Rang, Tomas Lagermand Lundme og Thomas Markmann gør rede for deres arbejdsmetoder, belyst af eksempler fra egne værker.
Her fortæller de om deres erfaringer fra arbejdet med konkrete værker, herunder plot, historie, karakterarbejde, replikarbejde med mere.

Der er stadig ledige pladser!

”Dramatikerens værksted” finder sted mandag den 14. marts 2016 kl. 12.00-17.00.

Hvilke metoder gør dramatikeren brug af?

Dagsseminaret er et samarbejde mellem Forsøgsstationen og Dramafronten.
Det er støttet af Danske Dramatikeres Forbund og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Der er gratis adgang.
Tilmelding sker til: mail(at)forsoegsstationen.dk

Workshop i stemmetræning
Der afholdes en workshop i stemmetræning den 22. – 27. februar 2016 med Nadine George.
Der er ikke flere ledige pladser tilbage på workshoppen, men der afholdes en åben Master Class lørdag den 27. februar 2016 kl. 10.00-14.00.

Den er åben for alle interesserede.

Tilmelding til den åbne Master Class er ikke nødvendig.
Arrangementet finder sted på Forsøgsstationen.

Nadine George er en internationalt anerkendt stemmelærer med over 30 års undervisningserfaring. Hun er oprindelig uddannet skuespiller fra Central School of Speech and Drama i London.