Forsøgsstationen lancerer en ny kulturpolitisk blog den 1. februar 2016.

Hensigten med bloggen er at sætte en række aktuelle emner inden for scenekunst til debat og derigennem opfordre brugerne af Forsøgsstationen og scenekunstmiljøet i det hele taget til at engagere sig i spørgsmål, der angår scenekunstmiljøet.

Lotte Faarup og Øyvind Kirchhoff, der er kunstneriske ledere af Forsøgsstationen, forklarer, hvorfor der er brug for den nye kulturpolitiske blog:

”Vi faciliterer en blog for at give folk mulighed for at diskutere aktuelle spørgsmål i scenekunstmiljøet og derigennem bidrage til udvikling af scenekunsten herhjemme. Det sker i forlængelse af Forsøgsstationens aktiviteter, men bloggen henvender sig både til brugere af Forsøgsstationen og til hele miljøet som sådan.”

Bloggen finder man under menupunktet “blog” her på siden.