Medlemsmøde på Forsøgsstationen

Forsøgsstationen afholder sæsonens første medlemsmøde.
Hvordan bruger I Forsøgsstationen? Hvad mener I som medlemmer, at vi kan blive endnu bedre til på Forsøgsstationen? Er der blandt vores medlemmer interesse for at Forsøgsstationen kan blive et mere inkluderende sted?

Mødet finder sted fredag den 11. december 2015 kl. 16.00-18.00.

Vi håber på et stort fremmøde, så vi i fællesskab kan få talt om behov, ideer og fælles muligheder på Forsøgsstationen.
Tilmelding til medlemsmødet sker på: mail(at)forsoegsstationen.dk

Initiativtagere til mødet er de to kunstneriske ledere af Forsøgsstationen,
Øyvind Kirchhoff og Lotte Faarup.

Julefrokost på Forsøgsstationen

Forsøgsstationen afholder julefrokost for medlemmer, grupper i huset, bestyrelse og venner fredag den 11. december 2015 kl. 19.00-02.00.

Det er et sammenskudsgilde, hvor alle opfordres til at medbringe en lækker ret.
Ved tilmelding skriver man, hvad man har tænkt sig at medbringe.
Forsøgsstationen giver øl, vin og vand – men tag også gerne selv lidt ekstra drikkevarer med.
Festlige indslag som snapseviser, tryllenumre eller andet er mere end velkomne!

Tilmelding: mail(at)forsoegsstationen.dk
Vi håber at se så mange som muligt.

Kærlig hilsen Forsøgsstationen og Patrasket

Workshop i stemmetræning med Nadine George

Der afholdes en workshop i stemmetræning med Nadine George den 22.-27. februar 2016.
På workshoppen arbejdes der med vejrtrækningsøvelser og stemmeopvarmning, både i grupper og individuelt. Efter opvarmningen begynder det individuelle stemmearbejde. Stemmeøvelserne går direkte over i arbejdet med en tekst af Shakespeare. Teksten får man tilsendt, når man er tilmeldt workshoppen, og den skal gerne læres udenad inden kursusstart.

Nadine George er en internationalt anerkendt stemmelærer med over 30 års undervisningserfaring. Hun er oprindelig uddannet skuespiller fra Central School of Speech and Drama i London i Storbritannien. Hun har udviklet sin egen stemmeteknik efter 15 års undervisning og arbejde for skuespiller og stemmepædagog, Roy Hart. Det er en teknik, som bliver blevet mere og mere udbredt iblandt professionelle skuespillere, instruktører og talelærere, bl.a. i England, Frankrig, Sverige, Danmark, Færøerne, Norge og Island. Hun har undervist på Statens Scenekunstskole i København, Skuespiluddannelsen i Odense og Luleås Teaterskole i Sverige.
Nadine George modtog i juli 2008 en æresdoktorgrad i dramaturgi fra The Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow. For yderligere information se: www.voicestudiointernational.com

Hvornår: Den 22.-27. februar 2016
Lørdag den 27. februar 2016 afholdes en åben Master Class kl. 10.00-14.00.
Hvem: Åben for alle interesserede
Antal ledige pladser: 4
Pris: 3500 kr.
Frist for tilmelding: Den 15. november 2015

Du tilmelder dig ved at sende en mail til mail(at)forsoegsstationen.dk
Nærmere info om betaling m.v. modtages efter tilmeldingen.

Sted: Forsøgsstationen, Søndre Boulevard 81, 1720 København V-

Stemmetræning

Onsdag kl. 09.15-10.45 med Angelina Watson.

Den faste ugentlige stemmeundervisning finder sted i Boulevarden og er gratis for alle medlemmer!
Send en sms til 20 15 09 49 senest aftenen før inden kl. 21.00, hvis du vil være med.

Med udgangspunkt i Nadine Georges stemmetræning arbejder vi med åndedræt og fokus, samt med udforskning af stemmen i maskulint og feminint udtryk – i forte og piano og alt derimellem. Vi arbejder med at finde ud af, hvad det vil sige at vibrere og at vibrere med sit publikum. Vi arbejder dels ved hjælp af klaveret og dels ved hjælp af tekster skrevet af Shakespeare.
Træningen henvender sig til alle scenekunstnere uanset niveau, og du er velkommen, også selvom du i perioder ikke har mulighed for at deltage.
Stemmetræningen er gratis for alle medlemmer af Forsøgsstationen.

Du kan læse mere om teknikken her: www.fitzmauricevoice.com

Fast træningsgruppe Daily Dance efterår 2015

Daily Dance er en træningsgruppe/ressourcegruppe for træning og udveksling i feltet improviseret dans.

Gruppen skriver:
Vi undersøger en koreografisk praksis, hvor tanken gøres synlig, og hvor den hele intelligente krop er klar, modtagelig og aktiv på samme tid.

Anu og Ellen tilbyder opvarmningsøvelser og leder dagssessionerne. Såfremt de ønsker det, inviteres gruppens medlemmer også til selv at stå for opvarmning eller foreslå dagsprogrammet.

Gruppen vil studere og øve bevægelsespartiturer for duetter samt koreografisk arbejde for mindre og større grupper ved at arbejde med forskellige perspektiver omkring det at lytte, artikulere form og skabe kontakt ved hjælp af dansens kropslighed.

For at sikre kontinuitet i gruppens arbejde mødes den en gang om ugen.

Deltagere er: Anu Rajala-Erkut, Ellen Kilsgaard, Birgitte Lundtoft, Søren Linding, Urup Fie Mygind og Rosa Isaldur (på barsel).

Kommende forsøg: SECOND SKIN EXPERIMENT

Anette Asp Christensen står for forsøget SECOND SKIN EXPERIMENT i november 2015.
Forsøget tager udgangspunkt i idéen om dukken som en anden hud.

Hun skriver om forsøget: “Med udgangspunkt i kropsfragmenter, baseret på afstøbninger af vore egne og hinandens kroppe, undersøger vi overgangen og mødet mellem dukke og menneske.
Det er en leg med krop og dukke og forholdet mellem de to: Relationen, spændingen og den fysiske interaktion mellem den levende performer og de ”døde” kropsdele.
Vi vil arbejde med de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er en dukke, og hvordan og hvornår opstår den? Hvad kan dukken fortælle os om det at være menneske? Hvilke temaer, samt fysiske og visuelle udtryk og fortællinger opstår? Hvad gør denne dukke levende? Hvordan reflekterer den vores eksistens?”

Anette Asp Christensen er, udover at være forsøgsleder på forsøget, også med som danser, dukkespiller/-mager, Katrine Nilsen er scenograf og dukkemager, Ingrid Tranum Velasquez er med som danser og dukkespiller, Stine Q. Pagh er skuespiller og dukkespiller, og Jette Lund er dramaturgisk konsulent.

Publikum inviteres til en visning af forsøgsarbejdet og en dialog omkring potentialet i arbejdet fredag den 22. januar 2016.
Tidspunktet vil blive annonceret senere på Forsøgsstationens hjemmeside og i det næste nyhedsbrev.

Kommende forsøg: STORY PLAY af Det Fortællende Teater

Forsøget STORY PLAY handler om udvikling af mundtlige fortællinger som scenekunstneriske udtryk i en ikke-konkurrerende kontekst. Der tages udgangspunkt i erfaringer med publikum i forskellige aldersgrupper.

Jesper La Cour skriver om sit forsøg:
”Et publikum med en varieret aldersfordeling kan være et særligt åbent rum at udvikle mundtlige fortællinger i. Det er, som om der opstår en udvidet erfaringsklangbund, som gør det muligt at knytte an til fælles menneskelige dybder til glæde og indsigt for de tilstedeværende på en særligt nuanceret måde. Arbejdsgrupperne kommer optimalt til at bestå af ét barn (11-12 år), én ung (13-22 år), én voksen (23-60 år, scenekunstner) og én ældre (60+), men der kan opstå variationer af hensyn til gruppens sammensætning. I dette forsøg skal hver deltager have forberedt en fortælling på 9-12 min. (det må godt være en del af en længere fortælling), som de ønsker at arbejde med. Det vil i løbet af processen være muligt for deltagerne at lade sig interviewe om forsøget. Arbejdsmetoden beskrives og undersøges med eksempler, lege, øvelser, opgaver og fremførelser.”

Forsøget starter i november 2015 og fortsætter med endnu to workshops til februar 2016.
Der vil være en åben visning af forsøget den 25. februar 2016 kl. 17.00, hvor det er muligt at opleve de mundtlige fortællinger, der er udviklet i forsøget.

Kommende visning:

Livingstones Kabinet inviterer torsdag den 17. december 2015 kl. 19.00 til en åben visning med praktiske eksempler på gulvet og en artisttalk ud fra forsøgsarbejdet med titlen RPG (Random Performance Game).
Gruppen har arbejdet med følgende spørgsmål: Kan man udvikle et hands-on brætspil/kortspil, der kan bruges som et strukturerings- og inspirations- værktøj i en scenekunstnerisk skabelsesproces?

Livingstones Kabinet har arbejdet med RPG “på gulvet” i en forsøgsperiode.
Resultatet af forsøget dokumenteres i denne åbne visning.

RPG er en del af udviklingsproces, der skal munde ud i en forestilling med titlen RANDOM, som skal produceres i sæson 2016-17.