Nye ansættelser på Forsøgsstationen

Laura Ramberg er per den 1. oktober 2015 ansat som udviklingskonsulent på Forsøgsstationen. Lauras opgave er at hjælpe den kunstneriske ledelse med at finde nye veje for Forsøgsstationen, der kan føre til en mere stabil økonomisk situation.

Hendes baggrund er uddannelsen som produktionsleder fra Scenekunstskolen samt en BA i teatervidenskab. Hun var ansat som producent på S/H i perioden 2011-14 og var indtil for nylig næstformand i bestyrelsen for CPH Stage, og i 2011 var hun med til at etablere selve festivalen.
Hendes nuværende stilling er som sekretariatsleder i Dansk ITI.

Brian Larsen er også en af dem, der er blevet fast tilknyttet Forsøgsstationen som hustekniker og altmuligperson. Brian er oprindelig uddannet komponist fra Silkeborg Musik Konservatorium og Malmö Musik Konservatorium. Han arbejder til daglig som billetansvarlig på Teater Får 302 samt arbejder freelance med lyddesign, afvikling m.v.

Forsøgsstationen byder dem begge velkommen!

Kommende forsøg af Livingstones Kabinet

Livingstones Kabinet er gået i gang i oktober måned med at forberede det kommende forsøg i november på Forsøgsstationen. Det har titlen ”R.P.G. – Random Performance Game”, et spil til scenen, hvor de arbejder med tilfældighedsprincipper.
De stiller følgende spørgsmål: Kan man udvikle et ”hands on”-spil, der kan bruges som et strukturerings- og inspirations-værktøj i en scenekunstnerisk skabelsesproces?
Der er ikke tale om et computerbaseret værktøj, men om et fysisk spil eller en spilpakke, som indeholder f.eks. kort, et eller flere spillebræt og brikker og evt. en vejledningsbog m.m.
Resultatet af forsøget dokumenteres i en åben visning med praktiske eksempler på gulvet og en artisttalk.
Forsøget er en del af udviklingen af den kommende forestilling L.A.P.S. på CPH Stage 2016.
www.livingstoneskabinet.dk

Forsøget ”Skuespilleren og über-marionetten”

Forsøgsstationens Øyvind Kirchhoff er netop gået i gang med forsøget ”Skuespilleren og über-marionetten”.
Det er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge former til et nyt scenisk udtryk.

Forsøget er inspireret af Gordon Craigs (1872-1966) tanker og ideer om ”über-marionetten”, Etienne Decrouxs mimeteknik ”le mime corporel dramatique”, Jacques Copeaus maskearbejde samt den polske instruktør Tadeusz Kantors arbejde med dukker og skuespillere sammen på scenen.

Øyvind leder som en del af forsøget en ugentlig træning i ”le mime corporel dramatique” og Jacques Copeaus maskearbejde, hvor deltagerne har mulighed for at udforske kropslig adfærd, og hvordan man bevæger sig og placerer sig i rum, hvordan vi står, springer, sidder og ligger – som en forudsætning for at kunne formidle følelsernes fysiske udtryk.

Undervisningen i ”le mime corporel dramatique” er hver torsdag kl. 19.00-20.30 i Boulevarden.
Der er fri adgang for medlemmer af Forsøgsstationen.

Øyvind Kirchhoff er skuespiller og kunstnerisk leder af Forsøgsstationen. Han er uddannet på den statslige mimeskole Ecole Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau 1985-1988 og videreuddannet på Ecole de Mime Corporel Dramatique de Paris 1990-1992.
Han har undervist i 20 år på Statens Scenekunstskole i kampkunst, mime- og maskearbejde for at fremme skuespillerens kreativitet og bevidsthed om den fysiske og psykiske tilstedeværelse på scenen.

Seneste prøvearbejde på Forsøgsstationen:

Petra Berg Holbek og Marie-Lydie Nokouda har i september måned arbejdet på Forsøgsstationen med vandreforestillingen ”På vej”.
Manuskriptet er skrevet af Sofie Lebech.
Forestillingen handler om den 16-årige dansk-ghanesiske figur Hope Amuzue, der ”har fået nok” og nu ”krydser sine spor og går ad nye veje”. Det er en stedsspecifik monolog, der udspiller sig på Dronning Louises bro på Nørrebro i København, hvor ”publikum bringes ind i hendes tanker, mærker hendes dirrende åndedræt og overværer skelsættende møder i natten”.
Skuespiller er Marie-Lydie Nokouda. Forestillingen iscenesættes af Petra Berg Holbek.
www.teatergrad.dk/?projects=355

Petra Berg Holbek har også i september måned arbejdet med skuespilleren Jacque Lauritsen på enpersonsforestillingen ”Faldet” af Camus. Den spiller som et gæstespil på Får 302 frem til den 17. oktober 2015.
www.faar302.dk/side.asp?side=1&id=535

Kommende dagsseminar ”Dramatik uden drama”

– Dagsseminar om dramatikkens aktuelle former

Den 12. februar 2016 kl. 13.00-17.00 på Forsøgsstationen.

Scenekunstområdet er i udvikling. Samtidig med, at dramatikkens kendte former udfordres, og det visuelle, fysiske udtryk på scenen får tillagt større værdi i forhold til teksten, er et væld af nye tekstformer til scenen dukket op. Idet den dramatiske tekst tilsyneladende forsvinder, opstår der nye tekstformer, som ikke ligner det forventede, og som har et andet udtryk end det dramatiske. Når scenekunstneriske tekster ikke er ”dramatiske” – hvad er de så? Hvad er det i disse tekster, der gør, at de er scenekunstneriske?

Program:
Oplæg ved TWO-WOMEN-MACHINE-SHOW.
Hør om gruppens tilgang til tekst, tekstproduktion og overvejelser om tekstens funktion og rolle på scenen.

Oplæg ved Gábor Fábián fra gruppen LIFEBOAT UNIT (Budapest, Ungarn), der præsenterer manuskriptet til brætspillet ”Sociopoly” – et scenekunstnerisk spil om fattigdom i Ungarn.

Forelæsning ved professor Knut Ove Arntzen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, Norge.
Arbejdstitel: “Dramatikkens historie”.

Forelæsning ved ph.d. og lektor Laura Luise Schultz, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet Amager.
Arbejdstitel: ”Tekstens roller, herunder aktuelle dramatikerpositioner”.

Moderator: Mette Garfield, redaktør af Teater 1.

Dagsseminaret er arrangeret af dramatiker og cand. mag. Gritt Uldall-Jessen fra Forsøgsstationen.
Tilmelding til seminaret: mail(at)forsoegsstationen.dk
Der er gratis adgang.
Seminaret er støttet af Danske Dramatikeres Forbund.

Professor Knut Ove Arntzen har et residency på Forsøgsstationen, støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Kommende dagsseminar:

”Dramatikerens værksted”
– Et kig ind i dramatikerens arbejdsrum.

Mandag den 14. marts 2016 kl. 12.00-17.00

Hvilke metoder gør dramatikeren brug af?

”Dramatikerens værksted” er et dagsseminar, hvor dramatikerne Astrid Saalbach, Joan Rang, Tomas Lagermand Lundme og Thomas Markmann gør rede for deres arbejdsmetoder, belyst af eksempler fra egne værker.
Her vil de fortælle om deres erfaringer fra arbejdet med konkrete værker, herunder plot, historie, karakterarbejde, replikarbejde eller andet.

Der vil være en gruppe skuespillere til stede på seminaret, der viser en række eksempler fra dramatikernes værker.

Dagsseminaret finder sted på Forsøgsstationen. Det er et samarbejde mellem Forsøgsstationen og Dramafronten. Det er støttet af Danske Dramatikeres Forbund og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Dagsseminaret modereres af dramatiker Gritt Uldall-Jessen (Forsøgsstationen) og dramatiker Rhea Leman (Dramafronten).

Mere information følger snarest om arrangementet.

Der er gratis adgang!
Tilmelding sker til: mail(at)forsoegsstationen.dk

Oversigt over træning og kommende workshops i 15/16:

Træning på uge- eller månedsbasis:

Stemmeundervisning ved Angelina Watson. Hver onsdag kl. 09.15-10.45 i Boulevarden. Undervisningen er gået i gang.

Feldenkrais-metoden ved Birgitte Hinz og Katharina Kamber. Hver tirsdag kl. 09.00-10.30 i Boulevarden.

MB-træning ved Mireia Serra. Hver onsdag kl. 17.00-19.30 i Boulevarden.

”Le mime corporel dramatique” og maskearbejde ved Øyvind Kirchhoff. Hver torsdag kl. 19.00-20.30 i Boulevarden.

”Få det bedre med Shakespeare!” ved Rikke Liljenberg. Den første søndag i måneden fra kl. 10.30-13.00.

Kommende workshops:

“Intro til Fitzmaurice voicework-workshop” ved Rikke Liljenberg
Søndag den 11. oktober 2015 kl. 11.00-15.00.
Søndag den 8. november 2015 kl. 11.00-15.00.
Søndag den 10. januar 2016 kl. 11.00-15.00.
For info og tilmelding, kontakt Rikke Liljenberg: rikkeliljenberg(at)gmail.com
Telefon: 31 46 40 10

”Handlingernes håndværker” af Pierangelo Pompa – Altamira Studio Teater den 14., 15. og 16. november 2015 kl. 09.00-14.00 i Boulevarden.
For info og tilmelding: altamirastudioteater(at)gmail.com
Telefon: 20 86 02 87

”Præ-udtryk og scenisk tilstedeværelse” af Vahid fra The Counter Institute (TCI) den 11.-17. januar 2016 kl. 09.00-18.00 i Boulevarden.
For info og tilmelding se www.counterinstitute.com eller send en mail til workshops(at)counterinstitute.com