Dramaturg Jette Lund har i perioden d. 1. – 14. febuar ’15 haft sit eget skrivebord på Forsøgsstationen, hvor hun har arbejdet på en skriftlig opgørelse – i listeform – over det foreliggende materiale fra de forsøg, der har været afholdt på Forsøgsstationen i de seneste fem år. Mere info om offentliggørelsen af den skriftlige opgørelse følger snarest.