Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Le Mime Corporel Dramatique

I forbindelse med Forsøgsstationens hovedforsøg ”Skuespilleren og über-marionetten” tilbyder vi gratis undervisning for alle interesserede i le mime corporel dramatique og maskearbejde som en del af undersøgelsen.

Det sker hver torsdag fra den 1. oktober 2015 kl. 19.00-20.30 i Boulevarden på Forsøgsstationen.

Forsøget ”Skuespilleren og übermarionetten” er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning  af begge former til et nyt scenisk udtryk.

Teknikken le mime corporel dramatique, som Étienne Decroux har udviklet, og Jacques Copeaus maskearbejde vil give dig mulighed for at udforske kropslig adfærd og hvordan du bevæger dig og placerer dig i rum, hvordan vi står, springer, sidder og ligger – som en forudsætning for at kunne formidle følelsernes fysiske udtryk.

Ligesom musikeren studerer skalaer, og sangerne studerer stemmens placering og diktion, må skuespilleren finde frem til ”de kropslige skalaer”. Ved at beherske kroppens skalaer bliver skuespilleren som en dirigent, der leder sit eget orkester.

Skuespilleren tegner med kroppen et portræt af sin karakter. Han billedliggør og portrætterer arbejdsprocesser, situationer og stemninger, hvor også de dybeste konflikter og ønsker er gemt. Skuespilleren udtrykker sig i bevægelser, der ikke kan erstattes med ord, og som gør ord overflødige.

Mimen og dens maskearbejde bliver et teater bestemt for sanserne, et teater hvor vi lever i og taler med vores bevægelser; ikke kun en historie, der bliver illustreret. Åndedrættet, rytmen og dynamikken bliver skuespillerens partnere i en dramatisk udvikling, der bliver til visuel symfoni og rumlig poesi.

Øyvind Kirchhoff er skuespiller og kunstnerisk leder af Forsøgsstationen. Han er uddannet på den statslige mimeskole “École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau” 1985-88 og videreuddannet på ”École de Mime Corporel Dramatique de Paris” 1990-92. Han har undervist i 20 år på Statens Scenekunstskole i kampkunst, mime- og maskearbejde for at styrke skuespillerens kreativitet og bevidsthed om den fysiske og psykiske tilstedeværelse på scenen.

IMG_20150825_0002    IMG_20150825_0001