Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

MB-træning

Hver torsdag  kl. 08.30 – 11.00 er det muligt at deltage i MB-træning på ugebasis på Forsøgsstationen. Træningen foregår hver torsdag kl. 08.30 – 11.00 på Forsøgsstationen.

Det er gratis at deltage for medlemmer af Forsøgsstationen.

Underviser: Mireia Serra

I træningen arbejder vi med afspænding af kroppen, åndedræt, tempo, koordination, bevægelighed, styrke og balance med et overordnet fokus på at øge kondition, kropsbevidsthed og nærvær.

Deltagerne kan forvente en fysisk krævende træning med mulighed for fordybelse og for at tage udgangspunkt i egne behov i samspil med andre. Der er musik til træningen.

Træningsformen MB har sin oprindelse i den japanske danser Min Tanakas Body Weather-praksis. Mireia Serra lærte den i sin tid (1997-2001) hos en af Min Tanakas elever og har siden 2000 ledt MB-træning. Mireias MB indeholder mange af de elementer, som den oprindelige træning består af, og lader sig også inspirere af Body Weather-teknikken samt andre tilgange til kropsligt arbejde såsom psykomotorik og Alexanderteknik.

Man kan som medlem af Forsøgsstationen frit deltage i undervisningen.

Tilmeld dig via mail senest aftenen før på internetadressen: mireiaserrav(at)hotmail.com

8853168 Her ses underviser Mireia Serra.

Mireia Serra er født i Barcelona i 1976 og har boet i Danmark siden 2006. Med baggrund i Body Weather-teknik, teater, moderne dans, Authentic Movement samt Alexander-teknik har hun skabt en række værker siden 1998, hun har arbejdet sammen med andre kunstnere, stået for MB-træning og undervist i kropsbevidsthed.

I dag leder hun MB-træning på Nørrebro (X-act Studio/ Kitt Johnson) og underviser tosprogede børn i psykomotorik.