Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Workshop med Nadine George

Så er det tid til Forsøgsstationens årlige workshop med den internationalt anerkendte stemmelærer Nadine George.

Workshoppen finder sted mandag d. 3. – lørdag d. 8. april 2017 på Forsøgsstationen og henvender sig til alle scenekunstnere, uanset tidligere erfaring med dette arbejde. Kurset er på nuværende tidspunkt fuldt booket.

Teksterne der arbejdes med er fra teaterstykket “John Gabriel Borkman” (1896) af Ibsen. Det andetsidste stykke dramatik han skrev. Den oprindelige version er tilgængelig digitalt via Nasjonalbiblioteket i Norge via dette link. Her uddrag fra anmeldelse af førsteudgaven, skrevet af Poul Levin, Politiken, 16. december 1896:


“Maaske har Ibsen heller ikke nogensinde før skrevet et Skuespil, hvor hans tekniske Kunst staar saa højt. I John Gabriel Borkman er det, som man i gamle Dage kaldte Tidens Enhed, overholdt saa nøje, som det overhovedet er muligt. Den Tid, i hvilken Stykket “foregaar”, er akkurat saa lang som den, man bruger til at læse eller se det; der findes mellem Akterne ikke længere Ophold end det Øjeblik, i hvilket man vender Siden eller lader Teatrets Tæppe gaa ned og op. Saa voldsomt er Stykkets Liv, at selve Farten hidser Ens Tanker til at følge. Man hvirvles med.”
(URL: http://ibsen.nb.no/id/11181151.0)

Foto af plakat fra første reading af stykket der fandt sted i London – fra hjemmesiden “Alt om Ibsen” på Nasjonalbiblioteket, Norge.

← tilbage

Praktisk information

ÅBEN PRØVE

For interesserede har vi en åben prøve lørdag den 8. april, på sidste dag af workshoppen, hvor et mindre publikum kan få indsigt i arbejdet.

HVIS DU VI VIDE MERE

Nadine George’s arbejde, og betydningen af det, for en hel uddannelsesinstitutionNadine George indenfor scenekunst, er beskrevet i udgivelsen “Growing Voices. Nadine George Technique: The evolution of its influence in training and performance” fra 2013, redigeret af Professor Ros Steen leder af Centre for Voice in Performance, Royal Conservatoire of Scotland.

 


Man kan sikre sig en plads som publikum til den åbne prøve, ved henvendelse på mail rikke@forsoegsstationen.dk – det er gratis at deltage.