Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Body of Sand

Forsøget "Body of Sand" undersøger spørgsmålet "Hvad er det koreografiske potentiale for samspil mellem krop, bevægelse og sand?". Forsøget ledes af Koreograf Tora Balslev. Derudover deltager Antoinette Helbing, Betina Birkjær, Katrine Johansen og Jens Juul.

Læs mere...

Somewhere, some time

"Somewhere, some time" er ledet af Karin Bergman, og er et ambitiøst flerårigt projekt med flere lag. Dels udvikling af et format for dans kaldet 'long durational dance' for 5 dansere, og sideløbende udvikling af en danseteknik på baggrund af denne kunstneriske praksis.

Læs mere...

Stemmer fra Enghave Plads

Anna Kruse vil med forsøget "Stemmer på Enghave Plads" undersøge hvordan man kan transformere interviews til poetisk materiale til fortolkning gennem sang. Er det muligt at udvikle en egentlig metode?

Læs mere...

The Laughing Game

Forsøget "The Laughing Game" ved Antoinette Helbing tager udgangspunkt i latteren som fænomen. Hun anvender allerede genereret materiale fra research herom i en udforskning af hvordan latterens mange værensformer kan formidles gennem en danser i en solo.

Læs mere...

GESTURES

Forsøget GESTURES ved Ellen Kilsgaard er en undersøgelse af geologiske processer i dans og musik og afvikles i sæson 19/20

Læs mere...

Nadine George 2020

Forsøgsstationens årlige workshop med den internationalt anerkendte stemmelærer Nadine George er flyttet pga COVID-19.
Workshoppen finder sted mandag d. 28. september – lørdag d. 3. oktober 2020 på Forsøgsstationen og henvender sig til alle scenekunstnere, uanset tidligere erfaring med dette arbejde.

Læs mere...

Stilhed, Pause, Efterklang

Sæsonforsøg 2020 initieres af skabelsen af 3 lydværker som behandles i tre delforsøg "Stilhed – lyden af forventning", "Pause – resonans i det private rum" og "Efterklang – det som blev tilbage". Forsøgene ledes af Øyvind Kirchhoff og Lotte Faarup og udvikles sammen med komponist Peter Bruun og dirigent Erik Jakobsson og er inspireret af arbejdet med ”Lyden af Publikum” og en generel interesse i at arbejde med publikumsrelationer i en kunstnerisk kontekst.

Læs mere...

The circular self

Forsøget "The Circular Self" ledes af koreograf Sara Gebran og undersøger hvordan koncepter som intimitet og inddragelse (inclusion) kan etableres på scenen. Det er en viderebearbejdning af koncepter og praksisformer i hendes bog "ANOTHER HOLE" (2019).

Læs mere...

Skuespillerens vibrationer

Forsøget ”Skuespillerens vibrationer ” bygger videre på Det Olske Orkesters seneste forsøg ”Skuespilleren som shaman” om transformation og nærvær. I dette forsøg udfordres skuespillerens krop og stemme og vaner i ekstrem grad, for at kunne forstærke vibrationerne fra spillerne så de vil kunne forplante sig i publikum på en altomsluttende måde. Det foregår som en ugentlig undersøgelse i efterår/vinter 2019

Læs mere...

The Foxcave

Forsøget "The Foxcave Development Project" undersøger immersive theatre genren og forsøger at svare på spørgsmålet om hvordan man fortæller en sanselig historie som omslutter sit publikum i interaktion, sansning og narrativ. Forsøget foregår i efteråret 2019 og er ledet af Svend E. Kristensen.

Læs mere...

The Being of Doing

Workshop med INSTITUT FÖR SCENKONST (S)

Læs mere...