Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Slag

Slag: Manipulation af krop via video - et forsøg af Helene Kvint m. fl.

Læs mere...

Sandy Island

Forsøget er en fri undersøgelse inden for en emnebaseret ramme. Vi vil afprøve den immersive teaterform i praksis og få erfaringer med publikumsinddragelse med henblik på at udvikle et koncept, som på sigt skal indtage en gammel flysimulatorbygning i Dragør og behandle en række konspirationsteorier i forskellige arkitektonisk udfærdigede rum på en engagerende og poetisk måde. Forsøget foregår mellem den 9. og 18. maj på Forsøgsstationen.

Læs mere...

TOTAL!DANS!

Forsøgene udspringer af et tilbagevendende arbejde med TOTAL!DANS! et interaktivt koreografiske format for børn i 1.-3. klasse. Ellen Kilsgaard startede dette arbejde på Forsøgsstationen i 2013 og har siden arbejdet 2-3 uger hvert år med projektet.

Læs mere...

Løgnens kraft

TeaterRICH har gennem en konkret historie undersøgt hvordan løgnen kan skabe en anden virkelighed - en ny normalitet.

Læs mere...

Cell – Polyipia

Research residency in April 2017. During the residency, we will explore how physical states and visuals can illustrate the inter-relation between inner and outer worlds. Oliver Sacks work in general and more specifically his book 'Hallucinations' inspires both the visual and the choreographic elements.

Læs mere...

Workshop med Nadine George

Forsøgsstationens årlige workshop med den internationalt anerkendte stemmelærer Nadine George foregår i år i april.

Læs mere...

The core

I dette forsøg undersøger vi konceptet ’grænser’. Vi vil tage udgangspunkt i vores cirkus speciale – partner akrobatik- og undersøge grænserne vi møder her. De fysiske begrænsninger vi møder, frygten vi konfronteres med og hvordan dette kan påvirke publikum og os selv.

Læs mere...

Mørke

Forsøget ledes af Julie Kunz og undersøger det grundlæggende spørgsmål: "Kan vi lære at acceptere mørket som en del af vores væsen og på den måde opnå et mere nuanceret og betryggende forhold til verden og os selv?"

Læs mere...

Hovedforsøg Lyden af publikum

"Lyden af publikum" er et forsøgsprojekt, der sætter fokus på publikums lydelige identitet i teatret, inspireret af Vsevolod Meyerholds lydstudier af publikum og udviklet af professionelle teaterfolk og musikere i samarbejde med 50 beboere fra bydelen Vesterbro i København

Læs mere...

Forsøg VISUEL VILDSKAB

En undersøgelse af stilskift og live-projektioner af objekter på scenen.
Vi vil gerne udvikle på en Stilistisk Kakofoni for det sceniske udtryk i en evt. kommende børneforestilling "Slut Starut". Stilen i forestillingen skal være en blanding af objektteater, interaktiv videoinstallation og komisk performance. Undersøgelsen og udviklingen af forestillingens kunstneriske udtryk, sker i et samarbejde mellem scenograf/videokunster Sissel Romme Christensen og Idémager/performer Tea Rønne.

Læs mere...

Birth/Breath

BIRTH/BREATH er et performativt forsøg, hvor vejrtrækningen som bevidst refleks skal skabe grundlag for, at undersøge potentialet for et fællesskab på scenen. Et sanseligt rum, hvor performance, lyd, røg og lys bliver genstand for undersøgelse af temaet vejrtrækning, som allestedsnærværende livsvilkår.

Læs mere...

Embodied immediacy

Kan særlige tilgange til Spoken Dance afdække nye måder at forløse kropsligt funderet og usigelig oplevelse, historie, identitet på? Forsøget vil udforske forskellige tilgange til poesi/tekst og improvisationsbaseret dans/performance og udgør en begyndelse for at etablere arbejdsfællesskaber ud i verden via 'low tech' formater.

Læs mere...

V Figurines del 3

Udgangspunktet for forsøget V Figurines, ledet af koreograf Julie Schmidt Andreasen, er en lyst til at arbejde med et kvindeensemble og udforske, hvilke kvaliteter der ligger i det. Del tre af en undersøgelse der begyndte i 2015.

Læs mere...

The Night

Gruppen hello!earth igangsatte dette projekt i 2015 og havde sin første forsøgsrunde på Forsøgsstationen i april 2016. Projektet nu tilbage på Forsøgsstationen med en afsluttende deling af søvn/drømme forskningen den 14. - 15. oktober 2016.

Læs mere...

Hovedforsøg Dødens Æstetik

Hovedforsøget denne sæson afvikles som et vidensdelingsseminar mellem 5 skuespillere og 5 marionetspillere i arbejde med og undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til et nyt scenisk udtryk.

Læs mere...

Cigar bums næse

Cigar bums næse er arbejdstitlen på et forsøgsprojekt, der arbejder med det musikalske papirteater. Forsøget har en varighed på 4 uger mellem den 26. september til den 4. november.

Læs mere...

The Race to Zero

Kristian Husted har siden 2014 arbejdet med projekt "The Race to Zero". Den tredje forsøgsperiode på Forsøgsstationen løber af stablen d. 1. til 5. oktober 2016. Projektet er overordnet et forsøg på at tilegne sig et scenesprog om de finansielle markeder.

Læs mere...

Medlemsworkshop

Workshop lørdag den 24. september kl 10-17 - opstartsarrangement med workshop i Storyplay.

Læs mere...

Lydbilleder

Lydbilleder er en undersøgelse af lydlige fortælleformer på scenen.

Hvordan kan vi - med afsæt i Jón Kalman Stefánssons romanunivers - intensivere de lydlige fortælleformer på scenen?

Læs mere...

Manual for skuespilleren

Formålet med arbejdet på Forsøgsstationen er, at opnå større klarhed og præcision i formuleringerne i bogen, så den kan anvendes frit af så mange som muligt.

Læs mere...