Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Speechless

Forsøget Speech(less) udforsker modersmål, rytme, bevægelse og betydning gennem en kropslig oversættelse af det talte ord. Forsøget ledes af koreograf Annika Kompart og forløber i september 2018.

“Hvordan lyder mit sprog, hvis jeg ikke kunne forstå det?”

Resumé:

Spørgsmålet var udgangspunkt til mit idé om at danse til rytmen af Angela Merkels Nytårstale. Nu vil jeg videre udforske spørgsmålet “hvordan ændrer sig dynamikken af mit dans, når jeg bevæger mig til rytmen af en forskellige sprog?”

Jeg har inviteret professionelle dansere med i mit forsøg for at danse til rytmen af forskellige taler. Hvordan vil det ser ud, hvis en dansk og en tysk danser bevæger sig til dronningens nytårstale? Kunne man ser forskel? Vil man mærke at det er danskerens modersmål, ikke tyskerens, på grund af bevægelsen?

Foto: Jesper Haller

Læs forsøgets intentionsbeskrivelse her

Realisering arbejdsmetode/process

Denne her projekt skal realiseres ved at undersøge forskellige sprog med kroppen i et to-ugers laboratorium på Forsøgsstationen. Min undersøgelse er et forsøg på at give kærlighed og omsorg til sprog uden at tale. For at udforske og sammenligne sprog vil jeg fokusere på rytmer fra forskellige sprogstammer. Det vælger jeg mine deltager efter.

Deltagerne bliver bedt om at danse til rytmen af nytårstalen fra deres land, uden bestemt koreografi, en bevægelse til hver accent/betoning. Jeg vil filme forsøget og sammenligne det med mit dans til deres tale. Jeg vil evaluere resultaterne med elever og min mentor Tora bagefter.
Af hensyn til min egen kunstnerisk udvikling, vil jeg udveksle min research med professionelle dansere med udenlandsk baggrund til at danse til talerne fx Georgia Kapodistria fra Cypern og Efva Lilja fra Sverige. Her kan jeg få inspiration og mulighed for at udvikle min dans og lære nye måder at bevæge mig på. Derudover er jeg fascineret af forskellige dansestilarter. Hvordan vil det ser ud, hvis en gaga danser fx Siri Wolthoorn bevæger sig til talerne, eller en Buto danser fx Yael Gaathon?