Forsøgsstationen - Et værksted for professionel scenekunst

Dramatik med roller til etniske minoriteter søges!

3. maj 2016

Marie-Lydie Nokouda er 34 år. Hun er uddannet skuespiller på Skuespilleruddannelsen, Den Danske Scenekunstskole Aarhus i 2013. Hun er født og opvokset i Cameroun. Hun kom til Danmark med sin mor og lillesøster, da hun var 10 år gammel. Marie-Lydie Nokouda har senest medvirket i den stedsspecifikke vandreforestilling ”På vej” af ABER DABEI(2015).

Skuespillere med etnisk diversitet er efter min analyse simpelthen for fraværende og direkte underrepræsenteret inden for scenekunst herhjemme. Tag selv et kig i teaterkataloget for sæson 16/17, der lige er udkommet. Eller kig i en avis og se, hvad der spiller på de store og små scener. Hvordan står det til med den etniske mangfoldighed i udbuddet af forestillinger? At bruge etniske minoritetsskuespillere (som ikke er typecastet til en rolle efter deres hudfarve eller ud fra deres kulturelle baggrund) skal være en selvfølge. At opleve diversitet og mangfoldighed på og bag scenen skal være ”new normal”!

Det skal være en selvfølge at bruge etniske minoritetsskuespillere!

I dag er der flere skuespillere med anden etnisk baggrund end for 10 år siden, så hvorfor bliver de ikke i langt højere grad benyttet inden for scenekunst, end det er tilfældet? Hvorfor er der ikke bud efter dem langt oftere, end der er? Det virker som om – og her tager jeg både udgangspunkt i det, jeg selv oplever som afrodansk skuespiller, men også i en simpel statistisk analyse, som jeg har lavet ved at bladre igennem teaterkataloger og teaterkalendere samt en oversigt over det aktuelle udbud af scenekunst på institutionsteatrene i dagbladene – at institutioner, der præsenterer scenekunst i Danmark, har:

glemt, at etniske minoritetsspillere eksisterer.
en tilbøjelighed til kun at spille det sikre kort.

I Sverige har jeg hørt om “svarta listan”, som kulturforeningen TRYCK har lavet, som er et kartotek kun for afrosvenske skuespillere, der henvender sig til arbejdsgivere inden for teater- og filmbranchen. Dette initiativ er helt sikkert en god rekrutteringsplatform, og den giver et konkret billede af, hvor mange afrosvenske skuespillere der rent faktisk findes i Sverige, men spørgsmålet er, om “svarta listan” har tilstrækkelig gennemslagskraft? Forandrer den reelt noget på området med etnisk diversitet inden for scenekunst, dvs. fremmer den etnisk mangfoldighed? Får den i tilstrækkelig grad synliggjort problematikken med den manglende etniske diversitet inden for scenekunst- og film?

Skuespillere med etnisk diversitet er efter min analyse simpelthen for fraværende og direkte underrepræsenteret inden for scenekunst herhjemme. Tag selv et kig i teaterkataloget for sæson 16/17, der lige er udkommet. Eller kig i en avis og se, hvad der spiller på de store og små scener. Hvordan står det til med den etniske mangfoldighed i udbuddet af forestillinger? At bruge etniske minoritetsskuespillere (som ikke er typecastet til en rolle efter deres hudfarve eller ud fra deres kulturelle baggrund) skal være en selvfølge. At opleve diversitet og mangfoldighed på og bag scenen skal være ”new normal”!

Fokus og effektiv handling!  

Kulturministeriet udgav i maj 2015 et visionspapir med titlen ”Scenekunstdialog. Visionspapir for udviklingen af scenekunst i Danmark fra Kulturministeriet”, hvor det fremgår, og jeg citerer fra side 4: ”Visionen for scenekunsten i Danmark er, at den om 10 år når ud til et mere mangfoldigt publikum. Scenekunstens publikum skal i højere grad afspejle mangfoldigheden i befolkningssammensætningen og der skal være udviklet nye og forskellige måder at nå og engagere publikumsgrupper på, således at områdets tilgang til publikum samlet set er bredere funderet”.
Visionen, som omfatter tre indsatsområder, der indgår i en overordnet strategiplan, er god nok i selv, men spørgsmålet er, hvordan den skal gennemføres? Hvis teatrene skal have et mere mangfoldigt publikum, skal teatrene så ikke selv begynde at gøre brug af mangfoldighed på og bag scenen?

Jeg forstår nødvendigheden af at vide, hvad publikum inden for scenekunst vil have, så man kan lægge sig tæt op af det for at sælge billetter. Men vi må ikke glemme, at scenekunst kan bruges til at rykke eksempelvis en samfundsopfattelse, og at den kan have lige så stor indflydelse på en befolkning som fx nyhederne. Serverer man den samme historie tilpas længe (om at farvede skuespillere kun kan spille typecastede roller efter deres hudfarve eller kulturelle baggrund eller er repræsentanter for etnisk diversitet frem for først og fremmest at være individer med individuelle historier og baggrunde) på en troværdig måde til sin forbruger, begynder den så ikke at blive sand?
Er det ikke en af scenekunstens hensigter at give sit publikum en oplevelse, de ikke vidste, de ville have?

I led med Kulturministeriets bestræbelser for en publikumsudvikling, der i højere grad omfatter mangfoldighed, kunne jeg forestille mig, at man igangsatte et lignende initiativ for at fremme produktionen af den dramatik, der inkluderer etniske minoriteter. Det kunne være et tilbagevendende reading-arrangement, hvor man kunne afprøve tekster, som inkluderer etniske minoriteter. Publikum kunne stemme på det stykke, som de syntes bedst om. Det stykke, der vandt, blev sat op på et teater. Vi kunne kalde det for en publikumsfavorit. Dette var bare et muligt forslag til, hvordan man kunne fremme produktionen af ny dramatik, der handler om etniske minoriteter.

Ny dramatik med roller til etniske minoritetsgrupper! 

Jeg priser og respekterer det tyske Maxim Gorki Theater for deres mod med et sammensat hold af skuespillere, der består af andengenerationsindvandrere født i Tyskland, mørke skuespillere, skuespillere født og opvokset i Serbien og Kasahkstan og selvfølgelig også Tyskland. De har gæsteskuespillere som Maryam Abu Khaled, der afsluttede sin uddannelse på Freedom Theatre i en palæstinensisk flygtningelejr, og Ayham Majid Agha, som er født og opvokset i Syrien. Denne repræsentation af diversitet på holdet synes jeg i sig selv kan betegnes som en slags empowerment! Jeg vil mene, at den måde, de har gjort det på, er den bedste måde at sikre sig mangfoldighed i scenekunsten og hos publikum.

Den danske opsætning på Husets Teater af en dramatisering af Orphan Pamuks roman “Sne”, som jeg medvirkede i for et par år siden, blev oprindeligt sat i scene på Gorki Theater, et par år før den blev præsenteret herhjemme. Manuskriptet var en dramatisering af Orphan Pamuks roman, skrevet af Hakan Savas Mican og Oliver Kontny. I den danske opsætning var der flere gange repræsentanter for etniske minoritetsgrupper til stede blandt publikum. Hvem ved – måske var det, fordi manuskriptet var skrevet af et dramatikerteam med anden etnisk baggrund, og der var en afrodansk skuespiller med på scenen. Maxim Gorki Theater har gang i en ny dramatik, som åbenbart tiltaler det danske publikum. Om det så er lykkedes for dem at få succes med hver enkelt opsætning er en helt anden snak.

Da ansvaret for at prioritere gode scenekunstprojekter, som reflekterer og tematiserer det flerkulturelle samfund, ikke kun er en statslig opgave, må ønsket og initiativet også komme nedefra eller inde fra scenekunstbranchen selv. Dramatikere må begynde at inkludere etniske minoriteter i deres manuskripter, teatercheferne må se at komme ud af deres komfortzone og sørge for som minimum at tilvejebringe et mangfoldigt hold af skuespillere i deres repertoire osv.

Fordi der er fokus på dette problem overalt i scenekunstbranchen lige nu, vil jeg mene, at timingen er god i forhold til at vedtage en gang for alle, at scenekunst skal være en arbejdsplads, der er både flerkulturel og mangfoldig!

Det er med inspiration fra Maxim Gorki Theater, at jeg nu i år er gået sammen med en svensk skuespillerstuderende, Sandra Lindqvist, om at starte en mangfoldig scenekunstgruppe, der varetager scenekunstneriske interesser på tværs af fagligheder, lande, etnisk diversitet, baggrunde og sprog. Der skal skabes nye værker og bringes nye idéer i spil, og de gængse former for scenekunst skal udfordres ved blandt andet at turde inkludere kunstnere med anden etnisk baggrund.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.